Новини

Особливості справляння у 2020 році платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

07.02.2020 / 18:00

Податківці інформують, що відповідно до статей 9 та 10 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі — Плата) у переліку загальнодержавних, місцевих податків та зборів  відсутня.

Частиною п’ятою ст. 18 Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894-III «Про тваринний світ» (із змінами і доповненнями, далі -— Закон № 2894) визначено, що порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом другим пункту 10 Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розміри збору за спеціальне використання рибних ресурсів та інших водних живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 449 (далі-Порядок), механізм справляння цього збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі-Інструкція), затвердженої спільним наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та  ДПА України від 24.12.1999 № 167/156/299/300/650, зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2000 р. за № 17/4238 та передбачає заповнення і подання до контролюючого органу Розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі — Розрахунок).

Форму Розрахунку затверджено додатком до п. 2.2. Інструкції.

Відповідно до абзацу 2 п. 5 Порядку збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів — це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5 % вартості квоти щоквартальний збір за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

З метою правильності визначення задекларованих платниками зобов’язань з Плати та достовірного відображення нарахувань у інтегрованій картці платника податків, а також враховуючи, що Розрахунок затверджено у 2000 році і в ньому відсутня строка (колонка) «нарахування з початку року за попередній звітний період», а зазначено лише колонку «нараховано за звітний період, грн», то платникам необхідно подавати звітність за квартал, а не з початку року

На підставі п. 2.2 Інструкції користувач зобов’язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів та щокварталу складати в двох примірниках Розрахунок. Один примірник Розрахунку подається контролюючому органу за місцем реєстрації користувача як суб’єкта господарської діяльності, другий — органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Згідно з п. 2.6 Інструкції платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів вносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області