Новини

Момент виникнення зобов’язань з ПДВ в операціях поставки товару за відсутності факту його оплати

12.02.2020 / 14:00

Олег НІКІТІН, адвокат
Керівник судової практики ID Legal Group


До уваги платників пропонуємо спільно проаналізувати ІПК від 27.11.19 р. № 1598/6/99-00-07-03-02-15 (далі — ІПК № 1598).

Предметом її розгляду було звернення платника щодо отримання ІПК з питань виникнення зобов’язань ПДВ в операціях щодо поставки товарів згідно з умовами правил Інкотермс (у редакції 2010 р.) та за умови, що доставка цього товару забезпечується транспортним перевізником.

Далі у вказаній ІПК наводиться цитування норм ПКУ щодо переліку операцій, які відносяться до об’єкта оподаткування ПДВ; визначення дати настання однієї з подій, з якими пов’язується виникнення зобов’язань з ПДВ; визначення операції продажу товару, до якої також належить і операція поставки.

На підставі відповідних норм ПКУ податковий орган висловив свою позицію, що під час здійснення операцій з поставки товару та за відсутності факту його оплати моментом (датою) виникнення зобов’язань з ПДВ для платника буде «момент (дата), в який розпочинається передача товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або транспортному перевізнику, або відправнику товару, яким здійснюватиметься доставка покупцю товару, в будь-який узгоджений сторонами спосіб такої доставки (наприклад, перевезення або пересилання)».

Початком такої передачі (пересилання) товару є дата, зазначена у відповідних товарно-супровідних (первинних) документах на перевезення (пересилання) товару, які складаються разом із транспортними документами (залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення), що підтверджують факт перевезення.

Далі також надана примітка, що на платників покладено обов’язок самостійного визначення та декларування їх податкових зобов’язань, а також щодо визначеності сутності господарських операцій, що перелічені в ПКУ.

На нашу думку, ця ІПК містить загальні положення застосування норм ПКУ без особливостей урахування різноманітних умов поставки товару, визначених правилами Інкотермс (у редакції 2010 р.), оскільки кожна з умов поставки Інкотермс визначає такі важливі умови, як перехід ризиків та права власності на товар, які також мають бути пов’язані із визначенням податкових зобов’язань з ПДВ.

До речі, слід зазначити, що стосовно визначення моменту виникнення зобов’язань з ПДВ, викладеного у цій ІПК, аналогічний висновок містився в ІПК від 26.03.2019 р. № 1874/6/99-99-15-03-02-15 (далі — ІПК № 1874).

Водночас в зазначеному ІПК міститься висновок, що дата виникнення зобов’язань з ПДВ при поставці товару не ставиться в залежність від переходу права власності на такий товар.

При цьому в ІПК № 1874 є уточнення, що початком такої передачі (пересилання) товару є дата, якою підтверджується фактичне (фізичне) переміщення товару із складу/місця зберігання (або місця поставки), зазначена у відповідних товарно-супровідних (первинних) документах на перевезення (пересилання) товару.

Таким чином, очевидним є висновок, що при визначенні дати виникнення зобов’язань з ПДВ обов’язковому застосуванню підлягає правило настання однієї з подій, яка відбулася раніше по часу, що врегульоване нормами ПКУ, яким завжди керуються податкові органи та перевіряють дотримання цього правила платниками.