Новини

Акцизні марки: їх видозміна та оновлені умови продажу

24.02.2020 / 13:45

Офіс великих платників податків ДПС повідомляє, що КМУ постановою від 12.02.2020 р. № 97 вніс зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Згідно із вказаним Положенням марка акцизного податку для алкогольних напоїв має містити:

-  двомірний штрих-код швидкого реагування або так званий QR-код. Він міститиме інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб — підприємців — код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків, а для осіб, які від неї відмовились, — серію (за наявності) та номер паспорта і посилання на вебресурс для перевірки марки.

лінійний штрих-код (далі — штрих-код), який міститиме інформацію про серію та номер марки.

Також вищезгаданим Положенням для суб'єктів господарювання оновлено умови продажу марок.

Відтак продаж марок здійснюватиметься на підставі документів, поданих покупцем марок засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Документи,  необхідні для купівлі марок:

- заявка-розрахунок кількості марок;

- довідка про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, у вигляді реквізитів платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для імпортерів та вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований).

Разом з цим у випадку ненадходження протягом 24 год до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» зазначеної вище інформації, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

Відповідно до цих законів покупець марок також подає засобами електронного зв'язку в електронній формі реєстр пошкоджених марок, зазначаючи їх серію та номер.

Оформлені належним чином пошкоджені марки повертаються їх продавцю разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів.

Постанова набрала чинності 19.02.2020 р., крім змін щодо продажу марок суб'єктам господарювання, які набирають чинності з дня набрання чинності постановою Кабміну щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду.