Новини

Переоцінка ОЗ при переході на МСФЗ: фінансові та податкові наслідки

17.03.2020 / 10:12

Людмила ХІМІЧ, аудитор, керівник Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу,
та Наталія ФІЛІМОНОВА, фахівець з МСФЗ (АФ «Аудит-Інвест»)

Одним із найактуальніших питань трансформації при переході на МСФЗ, за якою виникає багато незрозумілих ситуацій, є, звісно, основні засоби. Тому перше питання, яке постане під час переходу на застосування міжнародних стандартів, — це проведення переоцінки необоротних активів.

Загальновідоме звільнення від вимог МСФЗ — «використання справедливої вартості як доцільної собівартості». Так, за п. 5 додатка Г IFRS 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»:

«Суб’єкт господарювання може вибрати оцінити об’єкт основних засобів на дату переходу на МСФЗ за його справедливою вартістю та використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату».

У зв’язку з цим підприємства запитують:

  • чи переоцінювати всі об’єкти однієї групи або ж рішення про переоцінку можна приймати щодо кожного об’єкта необоротних активів окремо?
  • оцінка «доцільної собівартості» проводиться одноразово чи має переглядатись регулярно?
  • суму дооцінки визнавати як додатковий капітал?
  • чи можна скористатися оцінкою, яка проводилася для банку?

Термін «використання справедливої вартості як доцільної собівартості» так часто використовують, що інколи плутають із застосуванням моделі переоцінки відповідно до IAS 16 «Основні засоби», тому відповіді на поставлені запитання такі:

  • рішення щодо переоцінки необоротних активів можна приймати окремо за кожним необоротним об’єктом. Наприклад, якщо основні засоби куплені зовсім недавно, то для такого конкретного основного засобу вартість його придбання буде справедливою, і проводити переоцінку такого об’єкта немає підстав;
  • визначення справедливої вартості з метою першого застосування МСФЗ є одноразовою «акцією», а подальший облік основного засобу залежатиме від обраної моделі: моделі собівартості або моделі переоцінки;
  • коригування, які виникнуть унаслідок переоцінки на дату застосування МСФЗ, визнаються безпосередньо в нерозподіленому прибутку;
  • можна скористатися оцінкою, проведеною на інші дати, ніж дата переходу на МСФЗ. Так, якщо здійснювалася переоцінка необоротних активів для отримання позики, то не обов’язково проводити заново переоцінку і є можливість використовувати актуальну вартість об’єктів.

У будь-якому разі підприємству слід враховувати фінансові та податкові наслідки проведення переоцінки.

Фінансові наслідки. Проведення дооцінки збільшує суму, що амортизується. Оскільки в основному переоцінюється виробниче обладнання, то, як наслідок, збільшується виробнича собівартість продукції. Збільшення собівартості погіршує фінансовий результат за рік переходу на МСФЗ та впливає у подальшому. Як правило, в результаті дооцінки переглядаються строки корисного використання необоротного активу.

Податкові наслідки. Слід враховувати такі норми ПКУ:

  • пп. 138.3.1 ст. 138 ПКУ — «для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку»;
  • пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ — «у разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку».

Тобто для розрахунку амортизації в податкових цілях сума дооцінки не збільшуватиме вартість основних засобів, що амортизується. При цьому якщо після перегляду термін корисного використання за даними бухгалтерського обліку стане більшим, ніж мінімальний термін, установлений ПКУ, то в податковому обліку необхідно буде розраховувати амортизацію за збільшеними термінами (зазначені питання висвітлені, наприклад, в ІПК ДФС від 18.05.2018 р. № 2212/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Отже, будьте обачливими та наперед прораховуйте вплив результатів переоцінки необоротних активів на фінансові та податкові результати діяльності підприємства!

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42