Новини

Спільне інвестування: НКЦПФР визначила дії КУА у разі виникнення проблем

25.03.2020 / 15:30

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Зміни регламентують дії компаній з управління активами (далі — КУА) у разі, коли щодо певного активу виникають або зникають ознаки зміни його корисності.

Зокрема, зміни до Положення дають можливість отримати справедливу інформацію щодо вартості чистих активів з метою захисту прав інвесторів, які інвестували свої кошти в ІСІ.

Документом передбачено обов’язкове здійснення КУА переоцінки вартості певних активів інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ) у зв’язку зі зміною справедливої вартості таких активів, а також встановлено строки такої переоцінки.

Встановлено ознаки, що свідчать про зменшення корисності певного активу, зокрема цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а також передбачено дії компанії з управління активами в разі виникнення або зникнення зазначених ознак.

Серед новацій, запропонованих документом, визначено, зокрема, такі ознаки:

  • зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
  • зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
  • заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;
  • невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
  • порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

З текстом Положення можна ознайомитися за посиланням.

«Гарячі лінії»

Дата: 7 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42