Новини

Марки акцизного податку: які терміни подання заявки-розрахунку та звіту?

01.04.2020 / 10:20

ОВПП нагадує, наближається термін подання Звіту про використання марок акцизного податку за березень 2020 року. Звіт про використання марок акцизного податку подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним.

Порядок виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів регулюється Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1251 (далі — Положення № 1251).

Відповідно до абзацу четвертого п. 3 цього Положення підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів щомісячно до 8 числа подають в електронній формі продавцю марок акцизного податку попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, реквізити платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці, для задоволення через два місяці потреби в марках таку інформацію.

У разі ненадходження протягом 24 год до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв’язку в електронній формі інформації, зазначеної в абзаці четвертому п. 3 Положення № 1251, покупець марок не пізніше 10 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

До 18 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначений у ній обсяг, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв’язку в електронній формі.

У разі ненадходження протягом 24 год до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв’язку в електронній формі інформації, зазначеної в абзаці шостому п. 3 Положення № 1251, покупець марок не пізніше 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок додаткову попередню заявку-розрахунок у паперовому вигляді.

Формою попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016 р. №428 передбачено подання заявки-розрахунку до Головного управління ДПС адміністративно-територіальної одиниці місця реєстрації платника.

Згідно із формою звіту про використання марок акцизного податку зазначений звіт подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді до Головних управлінь ДПС.

Отже, підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів подають попередню заявку-розрахунок за їх видами в електронній формі щомісяця до 8 числа до головних управлінь ДПС у областях (або м. Києва) за місцем своєї реєстрації (в тому числі якщо місце обліку виробника не співпадає з розташуванням виробництва).

До 18 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв’язку в електронній формі.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42