Новини

COVID-19: ДПС про режим роботи податкової, порядок надсилання електронних документів та їх прийняття

24.04.2020 / 15:30

Державна податкова служба України інформує.

Режим роботи Центрів обслуговування платників (ЦОП)

Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх послуг та сервісів, що надаються у центрі обслуговування платників (далі – ЦОП), створеному при головних управліннях ДПС в областях та м. Києві (далі – ГУ ДПС) та державних податкових інспекціях (п. 3 частини другої ст. 6 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 5203), розділу 1 Примірного положення центру обслуговування платників та розділу 4 Примірного регламенту центру обслуговування платників (далі – Регламент), затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 16.11.2018 р. № 739 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність центрів обслуговування платників»).

З урахуванням регіональних особливостей начальником ГУ ДПС може бути встановлено інший режим роботи ЦОП, зокрема можливе встановлення часу прийому відвідувачів у робочі дні з 08.00  до 17.00, з перервою або без неї (абзац третій розділу 4 Регламенту).

Кількість годин прийому відвідувачів у ЦОП відповідно до встановленого режиму роботи має становити не менше 40 год. на тиждень (абзац четвертий розділу 4 Регламенту).

В останній день граничного строку подання звітності, визначеного п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) (з урахуванням вимог п. 49.20 ст. 49 ПКУ), час роботи ЦОП подовжується до 20.00 (абзац п’ятий розділу 4 Регламенту).

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (абзац шостий розділу 4 Регламенту).

Звертаємо увагу!

На період карантину

(проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19)

ЦОП працюють за окремим графіком виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності за попереднім записом (за телефоном, через електронну скриньку):

з 10.00 до 16.00  з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10 – 15 хв.;

для невеликих ЦОПз 10.00 до 13.00 із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10 – 15 хв.

У разі виникнення позаштатних ситуацій керівництвом територіальних органів ДПС може бути прийнято рішення про зміну режиму роботи ЦОП.

Режим роботи Електронного кабінету

Електронний кабінет працює постійно (24 год. на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування Електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 08.00 до 20.00  будь-якого іншого календарного дня забороняється. Технічне обслуговування Електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається методологом Електронного кабінету (п. 421.6 ст. 421 ПКУ).

Надсилання електронних документів платником податків та їх прийняття контролюючим органом

Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.

Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) чи кваліфікованої електронної печатки, керуючись цим Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (п. 3 розділу ІІ Порядку).

Після накладання КЕП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня (п. 4 розділу II Порядку).

Довідково:

Операційний день – частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг (абзац чотирнадцятий п. 2 розділу І Порядку).

Електронний документообіг – сукупність процесів створення, подання, приймання, ідентифікації, оброблення, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одержання таких документів (абзац восьмий п. 2 розділу І Порядку).

Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка (п. 8 розділу ІІ Порядку) у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 год. до його закінчення (п. 9 розділу ІІ Порядку).

За результатами автоматизованої перевірки платнику надсилається перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня (абзац перший п. 11 розілу ІІ Порядку).

Якщо автору протягом встановленого строку (абзац перший п. 11 розділу ІІ Порядку) після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом (абзац третій п. 11 розілу ІІ Порядку).

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та Порядком, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа (абзац перший п. 12 розділу ІІ Порядку).

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції (п. 14 розділу ІІ Порядку).

Якщо платником надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що платнику надійшла друга квитанція про прийняття (п. 15 розділу ІІ Порядку).

Шановні платники податків!

У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій Державна податкова служба України звертається з проханням зменшити надходження паперових документів та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном: 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.