Новини

Операції з медичними товарами: нюанси відображення в декларації з ПДВ

06.05.2020 / 17:00

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що відповідно до п.71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України на період, що починається з 17 березня 2020 року та закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 (далі – Перелік № 224).

При цьому операції з ввезення та постачання на митній території України зазначених товарів відображаються в податковій звітності з ПДВ так:

обсяги операцій з постачання на митній території України товарів, звільнених від оподаткування, вказуються у рядку 5.1 розділу I «Податкові зобов'язання» податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація), форма та порядок заповнення якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 (далі –  Порядок № 21).

Звертаємо увагу, що для платників, які заповнюють рядок 5.1 Декларації,  обов'язковим є подання додатку 6 (Д6) «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Що стосується відображення операцій з ввезення на митну територію товарів, то формою Декларації та Порядком №21 не передбачено відображення обсягів придбання товарів, що ввезені на митну територію України із застосуванням звільнення від оподаткування.

Тому товари, включені до Переліку № 224, які при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування ПДВ, в розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ не відображаються.