Новини

Декларування-2020 триває: огляд роз’яснень ДПС

29.05.2020 / 09:04

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з початку поточного року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.

Відповідно до норм ПКУ громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі — Декларація), розподіляються на дві категорії:

 • особи, які зобов’язані подати річну Декларацію;
 • особи, які мають право подати Декларацію з метою отримання податкової знижки.

Граничний термін подання Декларації за звітний 2019 рік для громадян, які зобов’язані подати річну Декларацію, — до 1 липня 2020 року.

У разі надсилання Декларації поштою платник ПДФО зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової Декларації, а при поданні податкової Декларації в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Звертаємо увагу, що обов’язок подання Декларації у платників податків виникає при отриманні:

 • доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;
 • доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційні доходи;
 • інших передбачених ПКУ випадках.

Крім того, фізичні особи — платники ПДФО мають право відповідно до ст. 166 ПКУ задекларувати право на податкову знижку шляхом подання Декларації по 31 грудня 2020 року (включно).

Декларування: коли подання декларації про доходи є обов’язковим

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області перелічило основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Так, громадяни обов’язково подають декларацію про майновий стан і доходи, якщо ними отримано протягом 2019 року такі доходи:

 • від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 ст. 168 ПКУ);
 • від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (пп. 164.2.5 ст. 164 та пп. 170.1.5 ст. 170 ПКУ);
 • від операцій з майном відповідно до статей 172 — 173 ПКУ (відчуження майна) (пп. 164.2.4 ст. 164 ПКУ);
 • від операцій з інвестиційними активами (пп. 170.2.1 ст. 170 ПКУ);
 • з іноземних джерел (пп. 168.2.1 ст. 168 та пп. 170.11.1 ст. 170 ПКУ);
 • від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення (п. 174.3 ст. 174 ПКУ);
 • від відчуження рухомого майна за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.4 ст. 173 ПКУ);
 • від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно (п. 172.5 ст. 172 ПКУ);
 • у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором, у разі якщо його сума перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2019 році — 1 043,25 грн* (пп. «д» пп. 164.2.17 ст. 164 ПКУ);
 • у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для праце­здатної особи станом на 1 січня звітного податкового року. У 2019 році — 960,50 грн** (пп. 164.2.7 ст. 164 ПКУ);
 • у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 році — 2 086 500,00 грн* (пп. «б» пп. 170.7.8 ст. 170 ПКУ);
 • у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством (пп. 170.7.5 ст. 170 ПКУ);
 • у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги перевищує у 2019 році 2 690 грн** (пп. 170.7.3 ст. 170 ПКУ);
 • від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2019 році — 208 650 грн* (пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ);
 • від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га (пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ);
 • суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб — платників єдиного податку четвертої групи (пп. 164.2.2 ст. 164 ПКУ);
 • з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України (пп. 170.10.4 ст. 170 ПКУ);
 • інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ст. 164 ПКУ).

Звертаємо увагу, що Законом України від 17.03.2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» термін подання річної декларації про майновий стан і доходи продовжено до 1 липня 2020 року. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.

Декларування: коли не подається фізособами?

Згідно з ПКУ платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Декларація) в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

 • є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділом IV ПКУ.

Відповідно до ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Карантин: подання декларації для отримання податкової знижки

Наразі в Україні карантин, але необхідно подати декларацію за 2019 рік для отримання податкової знижки. Як подати декларацію, якщо немає змоги самостійно потрапити до податкової інспекції?

Порядок подання податкової декларації до контро­люючих органів установлено ст. 49 ПКУ. Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

У разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Декларування: користуйтесь можливостями Електронного кабінету!

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що через карантин термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи продовжено до 1 липня 2020 року, а термін сплати податкових зобов’язань, задекларованих у ній, — до 1 жовтня 2020 року.

Громадяни можуть подати декларацію в електрон­ному вигляді, скориставшись сервісом «Електрон­ний кабінет», у якому є можливість часткового автоматичного заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, відомостей з реєстрів про об’єкти рухомого та нерухомого майна.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС.

Для подання декларації в електронному вигляді потрібно отримати ключі електронного цифрового підпису, які видаються будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів (далі — АЦСК).

Перелік АЦСК ДПС з адресами: https://acskidd.gov.ua/contacts

COVID-19: інформаційна підтримка платників на період карантину від ДПС

ДПС випустила шість відеоуроків, з якими платники можуть ознайомитись за наведеними посиланнями. У ДПС роз’яснюють такі запитання.

Відеоурок 1. Як заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html;

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4;

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/.

Відеоурок 2. Як заповнити квартальну декларацію фізичним особам — платникам єдиного податку, які перебувають на третій групі:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html;

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8;

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2564789020491.2.

Відеоурок 3. Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html;

https://youtu.be/_SKY0auOjSk;

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/.

Відеоурок 4. Як направляти до ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/.

Відеоурок 5. Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html;

https://youtu.be/P7aWuNOIwM0;

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/.

Відеоурок 6. Як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html;

https://www.youtube.com/watch?v=g3M1TsVr1S8;

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/685039742249060/

Декларування: дані для заповнення декларації онлайн

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує: через пов’язані з карантином заходи термін подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня (для держслужбовців і т. д.).

У зв’язку з карантином у багатьох суб’єктів декларування виникло запитання щодо збору даних для заповнення декларацій.

Нагадуємо, що всю необхідну інформацію можна отримати онлайн не виходячи з дому.

За допомогою кваліфікованого електронного підпису можна скористатися такими урядовими електронними сервісами:

З правилами користування зазначеними реєстрами можна ознайомитись на сайтах відповідних органів державної влади.

Важливо: інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися.

Декларування: як декларуються іноземні доходи?

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадує, що податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку подається при отриманні, зокрема, доходів з іноземних джерел, оскільки фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб.

Отже, платник, що отримує іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції від 25.04.2019 р. № 177).

Сума іноземних доходів вказується фізичною особою у графі 3 рядка 10.7 «доходи, отримані з джерел за межами України») розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації про майновий стан і доходи. Такі іноземні доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

У графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %.

У графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %.

У рядку 10.7 необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, та назву валюти.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання