Новини

Відсутність підписів податкової в Акті — підстава для скасування ППР?

11.06.2020 / 08:45

Податкові органи зобов’язані чітко дотримуватися законодавства не тільки під час проведення перевірок, а й під час оформлення результатів таких перевірок. Відповідно до ст. 86 ПКУ результати перевірок оформлюються у формі акта у випадку встановлення порушень або довідки (якщо такі порушення відсутні). Обидва документи повинні бути підписані посадовими особами податкового органу та платника податків. Однак чи може слугувати не підписаний посадовими особами податкового органу акт перевірки підставою для прийняття ППР?

Відповідь на це запитання можна знайти упостанові Верховного Суду від 05.03.2020 р. у справі № 826/16217/17:

1. Оформлення результатів документальних перевірок платників податків регулюється Порядком оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженим наказом Мінфіну від 20.08.2015 р. № 727, відповідно до якого акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання