Новини

Платник ПДВ відповідає критеріям ризиковості: яка доцільність оскарження до суду відповідного рішення?

17.06.2020 / 12:23

Олег НІКІТІН, адвокат ID Legal Group

У цій публікації пропонуємо разом проаналізувати питання доцільності оскарження рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості (далі — рішення про відповідність КР) до суду та його наслідків для платника. Адже за останній проміжок часу почастішала тенденція «автоматичного» блокування (зупинення) реєстрації податкових накладних (далі — ПН) за наявності рішення про відповідність КР.

Основним критерієм, який вказується податковим органом у квитанції як підстава зупинення реєстрації, є відповідність п. 8 КР. Сутність цього критерію відображається в рішенні відповідності КР платника за результатами його включення до переліку платників, відповідність КР і полягає у тому, що в інформаційній базі податкових органів міститься зібрана та отримана під час виконання ними завдань та функцій інформація, яка дає змогу визначити ризиковість певної господарської операції платника, вказана у направлених на реєстрацію ПН/РК до ПН.

Водночас на сьогодні мають місце випадки, коли зупинення реєстрації певних ПН/РК до ПН здійснюється комісією регіонального рівня податкового органу згідно з рішенням відповідності платника КР, прийнятого стосовно інших контрагентів платника та інших господарських операцій, незважаючи на те, що критерій, передбачений п. 8 КР, чітко визначає його застосування стосовно ПН/РК до ПН, реєстрація якої/яких зупинена.

У будь-якому разі постає питання необхідності оскарження до суду рішення відповідності платника КР.

Аналізуючи рішення, розміщені в ЄДРСР, стає очевидним, що частина з них, яка була розглянута минулого року, містить висновки про відсутність необхідності оскарження рішення відповідності платника КР, оскільки для платника має значення саме відновлення порушеного права на реєстрацію ПН/РК до ПН. Натомість частиною судових рішень позови платників було задоволено.

Водночас постанова Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165, якою затверджено порядки зупинення реєстрації ПН/РК до ПН в ЄРПН з 01.02.2020 р., істотно відрізняються від положень попередньо діючого Порядку № 117 в частині встановлення відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Зокрема, на сьогодні податковий орган приймає рішення про відповідність або невідповідність платника КР, і за наявності судового рішення про скасування рішення про відповідність КР, що набрало законної сили, такий платник підлягає виключенню із переліку платників, які відповідають КР.

До того ж у самому рішенні про відповідність платника КР безпосередньо зазначається про можливість його оскарження до органу вищого рівня або суду.

Натомість судова практика щодо застосування постанови № 1165 тільки починає формуватися і має неоднозначні висновки щодо доцільності оскарження платниками рішень про відповідність КР.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання