Новини

Собівартість: податкові акценти в обліковій політиці

17.06.2020 / 14:33

З 2015 року податкові органи приділяють особливу увагу порядку ведення бухобліку, адже вони уповноважені на перевірку правильності та повноти визначення фінансового результату, що є основою для формування об’єкта оподаткування податком на прибуток (пп. 20.1.44 ст. 20 ПКУ). Тому недивно, що облікова політика фігурує в запитах податківців під час перевірок одним із найперших пунктів, та дуже часто можна побачити цитування окремих розділів облікової політики підприємства в актах перевірки. Особливо важливою є облікова політика для формалізації підходів до формування собівартості продукції на підприємстві. При цьому сама по собі категорія «собівартості» є однією із найскладніших облікових категорій, а тому коректне описання підходів до її формування є вкрай важливим для відстоювання податкової позиції компанії.

Актуальність питання

Питання формування собівартості продукції, товарів чи послуг значною мірою вимагає застосування управлінських суджень, а тому облікова політика є надзвичайно важливим документом для обґрунтування підходів до визначення собівартості.

Поширені приклади, коли саме облікова політика допомагала компанії відстояти свої підходи до обліку собівартості у податкових спорах у суді. Водночас є приклади, коли невдалі формулювання в обліковій політиці наражали компанію на податкові ризики. Далі розглянемо детальніше такі ситуації.

Опис собівартості в обліковій політиці — загальні моменти

Закон про бухоблік та ПБО визначають облікову політику як сукупність конкретних принципів, основ, домовленостей, правил та практик, застосованих підприємством при складанні та поданні фінансової звітності. Перелік питань, які варто закріпити в обліковій політиці, прописано в Методрекомендаціях № 635.

Основним же документом, який визначає порядок формування собівартості продукції та послуг, є ПБО 16 «Витрати». Цей стандарт окреслює загальні принципи формування собівартості. В цілому облікова політика компанії в частині обліку собівартості має визначати:

  • перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
  • перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Щодо окремої бізнес-специфіки підприємства також можуть орієнтуватися на галузеві методичні рекомендації, наприклад: Методрекомендації № 373 — для виробничих підприємств, Методрекомендації № 65 — для послуг перевезень, Методрекомендації № 573 — для будівельної галузі, Методрекомендації № 124 — для лісового господарства.

Зазначимо, що не існує єдиного формату такого документа, як облікова політика. Різні компанії обирають для себе різні підходи до опису процесу формування собівартості в обліковій політиці, зокрема:

  • мінімалістичний підхід — коли зазначають лише базові питання, наприклад, загальний перелік прямих та загальновиробничих витрат, базу розподілу загальновиробничих витрат;
  • максимальний підхід полягає в деталізації переліку витрат, облікових проведень, процедур документування калькулювання собівартості, зазначенні рівнів нормальної потужності, бази розподілу загальновиробничих витрат, нормативів браку тощо. Однак за такого максимального підходу необхідно враховувати, що облікова політика має застосовуватись послідовно, та дуже часті зміни до неї є небажаними;
  • комбінований підхід — компанія в обліковій політиці зазначає основні питання, а детальний опис наводить в додаткових інструкціях та наказах (наприклад, окремо складає інструкцію з обліку та документального оформлення браку, наказ щодо затвердження нормальної потужності підприємства тощо).

Аналіз судової практики свідчить, що облікова політика є надзвичайно важливим документом щодо обґрунтування підходів до визначення собівартості продукції чи послуг. Поширені приклади, коли саме облікова політика допомагала компанії відстояти свої підходи в суді. Водночас є приклади, коли невдалі формулювання в обліковій політиці наражали компанію на податкові ризики.

На що ж звертають увагу в облікових політиках суди та податкові органи, коли аналізують підходи до формування собівартості, розберемо на життєвих прикладах.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання