Новини

Регіональні особливості оподаткування прибутку підприємств: розглядається пропозиція Мінфіну

26.06.2020 / 11:50

Мінфін на своєму сайті оприлюднив проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств»

Законопроект передбачає установити на період з 01.01.2021 р. до 31.12.2035 р. сплату підприємствами, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Закарпатської, Кіровоградської, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської областей, податку на прибуток підприємств з певними особливостями.

Особливості оподаткування полягають у тому, що об'єктом оподаткування є операції, до яких належать операції з операцій з виплати дивідендів та прирівняних до них платежів на користь неплатників податку за окремо визначеним переліком господарських операцій, а саме:

- юридичні особи, які не застосовують особливості оподаткування податком на прибуток;

- неприбуткові установи та організацій, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- фізичні особи, в тому числі  фізичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування;

- юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування;

- нерезиденти.

Об'єктом оподаткування є операції, до яких належать операції з:

- виплата дивідендів, процентів, роялті неплатнику податку;

- повернення внесків та/або інших сум власнику корпоративних прав-неплатнику податку (в сумі перевищення внесків);

- виплата до бюджету державними підприємствами частини чистого прибутку;

- повернення внесків або суми, що перевищує суму внесків, неплатнику податку, що надавала майно в довірче управління чи спільну діяльність;

- безоплатна передача майна неплатнику податку;

- надання фіндопомоги  неплатнику податку, якщо така фінансова допомога не підлягає поверненню,  пов'язаній фізособі  неплатнику податку або пов’язаній особі – нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення,  пов'язаній юрособі  неплатнику податку чи непов'язаній особі та залишається неповернутою протягом 12 місяців;

- переказ коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном; погашення зобов'язань , що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг; вкладення в об'єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), які перебувають за межами території України; переказ коштів в зв'язку з придбанням робіт (послуг) у неплатника податку – нерезидента (якщо не отримана протягом 12 місяців оплата);

- передача майна, надання робіт, послуг неплатнику податку, за договором, який передбачає виплату компенсації його (їх) вартості (якщо не отримана протягом 12 місяців оплата);

- виплата коштів та/або передача майна платником податку – резидентом, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента, на користь такого нерезидента в межах відповідного договору комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів;

- виплата в якості внеску до статутного капіталу або у спільну діяльність, в довірче управління, якщо отримувачем таких коштів та/або майна є особа – неплатник податку;

- виплата як оплата за придбання майна (робіт, послуг) у неплатника податку, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;

- операції, які визнаються контрольованими, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки»;

- виплата коштів, що перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування, укладених зі страховиками – нерезидентами, та у межах договорів перестрахування (в певних випадках).

Зауваження та пропозиції стосовно змісту нормативно-правового акту надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail:  markevich@minfin.gov.ua