Новини

Мінфін актуалізував переклади: що змінилось у МСБО 8, МСБО 23, МСБО 40 та КТМФЗ 16?

30.06.2020 / 14:58

На офіційному сайті Мінфіну оприлюднено переклад низки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їх тлумачення у новій редакції.

Було актуалізовано такі стандарти:

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

МСБО 23 «Витрати на позики».

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

КТМФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю».

Пропонуємо в розрізі кожного із зазначених стандартів детальніше розглянути, що змінилося.

МСБО 8

Визначення поняття «суттєвий» відтепер застосовується у тому самому вигляді, що й у п. 7 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»:

«Суттєвий — пропущення або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи у сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх поєднання може бути визначальним чинником».

Також із МСБО 8 було вилучено п. 6, у якому припускали, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю, що порушує принцип нейтральності та неупередженості облікової політики.

Крім того, внесено зміну до п. 20, згідно з  якою дострокове застосування МСФЗ не є добровільною зміною в обліковій політиці.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання