Новини

Субпідрядні витрати: чи може генпідрядник врахувати їх у собівартості будівельних робіт?

07.07.2020 / 09:27

Підприємство є генеральним підрядником за будівельним контрактом. За умовами договору забезпечення будівельних робіт матеріалами здійснює замовник. При цьому транспортування з місця поставки до будівельного майданчика покладено на генерального підрядника. Сторони в договорі підряду прямо погодили, що витрати на такі транспортування матеріалів є складовою вартості будівельних робіт, оплата яких здійснюється після їх повного завершення, про що складається Акт приймання будівельних робіт за формою № КБ-2в. Чи має право підприємство — генеральний підрядник віднести витрати на транспортування матеріалів замовника до собівартості будівельних робіт з урахуванням того, що це прямо передбачено умовами будівельного контракту?

Правові відносини за договором підряду врегульовано главою 61 «Підряд» ЦКУ, яким, зокрема, передбачено, що роботи можуть бути виконані як з матеріалу замовника, так і з матеріалу підрядника. Одним із фундаментальних принципів цивільного законодавства є свобода договору, що, зокрема, передбачає вільне визначення сторонами умов виконання прав та обов’язків за укладеним договором. Отже, покладення на підрядника виконання обов’язку щодо транспортування матеріалів, наданих замовником на виконання підрядних робіт, є прийнятною умовою договору, яка має на меті забезпечити належний хід будівництва, а отже, є складовою підрядних робіт, які здійснюються генеральним підрядником відповідно до будівельного контракту.

З метою належного відображення таких витрат у бухгалтерському обліку необхідно звернутись до положень бухгалтерського обліку, зокрема, ПБО 18. Так, за п. 12 ПБО 18 до витрат за будівельним контрактом належать витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням цього контракту, а також загальновиробничі витрати. При цьому до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, а також інші прямі витрати (у тому числі вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з ПБО 16. Аналогічне уточнення міститься у Методрекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 р. № 573, відповідно до п. 3.3 яких вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, належить до інших виробничих витрат, які формують собівартість будівельно-монтажних робіт.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання