Новини

Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення

31.07.2020 / 08:30

Верховний Суд дотримується думки, що необхідними умовами для визнання угоди недійсною є її укладення з метою завідомо суперечною інтересам держави і суспільства та наявність умислу хоча б у однієї зі сторін щодо настання відповідних наслідків. Наявність умислу у сторін (сторони) угоди означає, що вони (вона) усвідомлювали або повинні були усвідомлювати протиправність угоди, що укладалася, і суперечність її мети інтересам держави та суспільства, і прагнули або свідомо допускали настання протиправних наслідків.

Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, передбачені частиною третьою ст. 228 ГКУ, а саме: у  разі  недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і  суспільства,  його  моральним  засадам,  такий правочин   може  бути  визнаний  недійсним.  Якщо  визнаний  судом недійсний правочин було вчинено з метою,  що  завідомо  суперечить інтересам  держави  і суспільства,  то за наявності умислу в обох сторін — в разі виконання правочину  обома  сторонами  —  в  дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією  стороною  з  іншої  сторони  за рішенням  суду  стягується  в дохід держави все одержане нею і все належне  — з неї першій стороні на  відшкодування  одержаного.  За наявності  умислу  лише  в  однієї  зі  сторін все одержане нею за правочином  повинно  бути  повернуто  іншій  стороні,  а  одержане останньою  або  належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання