Новини

Умовою для віднесення до витрат страхового платежу при страхуванні фінансових ризиків є їх пов’язаність із господарською діяльністю

03.08.2020 / 08:45

Платник податку на прибуток відніс до витрат сплачені страхові суми при страхуванні фінансових, кредитних та інших його ризиків. Податковий орган не впевнений у правомірності таких витрат. Справа дійшла до Верховного Суду.

Суд врахував, що страхування фінансових ризиків — вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не супере­чать закону, пов’язані зі збитками при здійсненні страхувальником або іншою особою, визначеною страхувальником у договорі страхування, господарської діяльності.

Такий вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок перерви в господарській діяльності, порушення договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом договірних зобов’язань перед страхувальником), крім відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання