Новини

Незаконність призначення перевірки нівелює її результати

06.08.2020 / 08:45

Аналіз ПКУ свідчить про те, що запит податкового органу про надання відповідної інформації платником податків повинен визначати конкретні підстави, тобто містити чітко визначені обставини, які свідчать про порушення платником податків вимог податкового законодавства, бути оформленим відповідно до закону, а також містити печатку конт­ролюючого органу.

При цьому відсутність печатки контролюючого органу на запиті про надання інформації, так само як і незазначення підстав для направлення та/або зазначення підстав, не передбачених ПКУ, є порушенням порядку його оформлення (складання) та звільняє платника податків від обов’язку надавати запитувану інформацію.

Установлені главою 8 розділу ІІ ПКУ правила щодо призначення та проведення перевірок є законодавчими гарантіями дотримання прав платників податків під час контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства, який здійснюється контролюючими органами в розумінні ПКУ в процесі адміністрування податків і зборів. Відповідні гарантії спрямовані на забезпечення нормального перебігу господарської діяльності платників податків, а так само на надання можливості платникові податків висловити свою незгоду із неправомірним, на його думку, проведенням контрольних заходів щодо такого платника.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання