Новини

Терміни оприлюднення фінансової звітності та аудиторських висновків хочуть перенести: кому і які строки пропонують встановити?

10.08.2020 / 12:50

05.08.2020 р. у Верховній Раді за № 3957 зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (щодо термінів оприлюднення фінансової звітності та аудиторських висновків)».

Метою прийняття акта є покращення якості річної фінансової звітності та аудиторських звітів великих та середніх підприємств, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, шляхом збільшення граничних строків для їх оприлюднення та надання тим самим часу для більш якісної їх підготовки.

Перенесення максимальних термінів оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях а також — великих та середніх підприємств, з 30 квітня, та, відповідно, 1 червня на 1 жовтня року, що настає за звітним, дасть змогу:

великим підприємствам та підприємствам, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, що зобов’язані відповідно до п. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-XIV складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, здійснити плановий та своєчасний перехід на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, апробувати підготовані відповідно до МСФЗ облікові політики та скласти якісну фінансову звітність, яка задовольнятиме інтереси всіх користувачів;

середнім підприємствам всіх організаційно-правових форм, які жодного разу раніше не проводили аудит, обрати аудитора в умовах відсутності тиску обмежуючих обставин (як то короткий часовий проміжок, обмежена пропозиція в силу обмеженості робочого часу суб’єктів аудиторської діяльності (далі — САД), що входять до 3 розділу  Реєстру аудиторів та аудиторських фірм України; відсутність розроблених процедур відбору САД, що здійснюватиме аудит річної фінансової звітності середнього підприємства);

суб’єктам аудиторської діяльності, включеним до 3 — 4 розділів Реєстру аудиторів та аудиторських фірм України — надати вищезазначеним суб’єктам господарювання послугу аудиту річної фінансової звітності вчасно, забезпечити потребу ринку в цій послузі повністю та з належною якістю.

державі та громадянському суспільству, іноземним інвесторам, іншим користувачам фінансової звітності — отримати належну впевненість в даних про фінансовий стан та фінансові результати, рух капіталу та грошових коштів означених підприємств при плануванні інвестицій, кредитуванні, інших видах фінансування їх розвитку та діяльності, і, як наслідок — досягненні іншого рівня економічної ефективності, рівня та якості економічного зростання економіки України.

Пропонується внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», що передбачають перенесення максимальних термінів оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях з 30 квітня, а великих та середніх підприємств з 1 червня на 1 жовтня року, що настає за звітним періодом.