Новини

ПН складено і зареєстровано без факту здійснення господарської операції: що з реєстраційною сумою?

11.08.2020 / 10:20

ДПС України роз’яснила, якщо платник податку відобразив у податковій декларації з ПДВ обсяги постачання товарів/послуг та суму ПДВ, вказані в ПН, складеній без факту здійснення господарської операції, то у звітному періоді, в якому було виявлено помилку, платник податку має подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації.

Суми ПДВ, зазначені у ПН, складеній без факту здійснення господарської операції, та РК до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах при обчисленні показника ∑перевищ та, відповідно, реєстраційної суми.

Якщо загальна сума податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях за відповідний звітний період з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, перевищить загальну суму податку, що міститься в складених платником ПН та РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН, показник ∑перевищ такого платника податку матиме позитивне значення та на таке значення зменшиться реєстраційна сума такого платника.

/ІПК від 14.07.2020 р. № 2826/6/99-00-05-06-02-06/ІПК/