Новини

Реалізація пального та спирту етилового: удосконалено роботу системи електронного адміністрування

11.08.2020 / 19:00

ГУ ДПС у Сумській області повідомляє, що 22.07.2020 р. КМУ прийнято постанову № 626 «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» (далі – постанова). Зазначена постанова опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 24.07.2020 р. № 141 та набрала чинності з дня опублікування.

Зміни, направлені на удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, зокрема, упорядковують порядок роботи СЕА РПСЕ.

Запропонованими змінами до Порядку електронного адміністрування реалізації пального врегульовано:

  • можливість реєстрації контролюючими органами постійних представництв, які здійснюють реалізацію пального та/або спирту етилового;
  • врахування в СЕА РПСЕ як іншого акцизного складу пересувного транспортного засобу, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, при переході права власності від одного суб’єкта господарювання до іншого, або як окремих акцизних складів пересувних у разі, коли право власності на пальне або спирт етиловий належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного;
  • порядок обчислення суми залишків акцизного податку, у межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального за вирахуванням повернутих платнику сум акцизного податку, помилково сплачених таким платником на електронний рахунок;
  • порядок оприлюднення інформації з реєстру платників із зазначенням даних щодо уніфікованих номерів та адреси місцезнаходження акцизних складів;
  • визначення умовного коду для ведення обліку в СЕА РПСЕ скрапленого газу (пропан або суміш пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, тощо.

Звертаємо увагу, що до набрання чинності наказом Мінфіну України, в якому будуть враховані впроваджені Законом № 391 зміни щодо форм документів (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального, тощо) та порядку заповнення таких документів чинним залишається наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», зареєстрований у Мін’юсті України 09.07.2019 р. за № 753/33724.