Новини

Товари придбано за рахунок капітальних трансфертів: чи буде право на податковий кредит?

12.08.2020 / 09:20

ДПС України пояснила, оскільки кошти, які виділяються з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та/або 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», надходять до платника ПДВ в рахунок оплати вартості поставлених ним товарів/послуг, ОЗ, то на дату їх зарахування на банківський рахунок такий платник податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із вартості товарів/послуг, основних засобів.

Товари/послуги, ОЗ, придбані за рахунок коштів, що надійшли платнику податку у вигляді капітальних трансфертів, субсидій та поточних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником ПДВ і суми ПДВ, сплачені  при їх придбанні, відносяться до складу податкового кредиту на підставі ПН, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками таких товарів/послуг.

При цьому якщо придбані платником ПДВ товари/послуги, ОЗ призначаються для використання або починають використо-вуватися в неоподатковуваних операціях (у тому числі в операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ та/або не є об’єктом оподаткування ПДВ) та/або в операціях, що не є його господарською діяльністю, то такий платник ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ зобов’язаний буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену ПН.

/ІПК від 14.07.2020 р. № 2834/6/99-00-05-06-02-06/ІПК/