Новини

Критерій для визначення основних засобів: коли застосовується новий вартісний поріг?

17.08.2020 / 13:00

Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до пп 14.1.138 ст. 14 в частині підвищення вартісного критерія визначення основних засобів (норма набула чинності 23.05.2020 р.).

Так, вартісний поріг для віднесення необоротних активів до основних засобів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) — становить 20 тис. грн (було 6 тис. грн).

Цей критерій застосовується до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22.05.2020 р.

Основні засоби, введені в експлуатацію до 23.05.2020 р., продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 тис. грн.

Нагадаємо, що основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20 000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

За матеріалами ГУ ДПС у Запорізькій області