Новини

Ризик країни — важливий ТЦУ-фактор аналізу зіставності географічних ринків

02.09.2020 / 09:10

Микола МІШИН, керівник групи ТЦУ KPMG в Україні,
та Анастасія ГОНЧАР, консультант групи ТЦУ KPMG в Україні

Під час контролю трансфертного ціноутворення у разі відсутності або недостатності інформації про зіставні неконтрольовані операції ПКУ передбачає можливість використання фінансової інформації зіставних юридичних осіб. Така інформація використовується для розрахунку показників рентабельності (насамперед для застосування методу чистого прибутку) та подальшого порівняння їх із аналогічним фінансовим показником контрольованої операції. Водночас ст. 39 ПКУ містить застереження щодо юридичних осіб, інформація яких використовуватиметься для зіставлення.

По-перше, такі особи мають бути незалежними та не здійснювати операції з пов’язаними особами. По-друге, визначення зіставності компаній необхідно здійснювати з урахуванням їх діяльності та галузевої специфіки, що передбачає зокрема, однакові економічні (комерційні) умови діяльності.

Одним із факторів порівняння, на яких наголошують ПКУ та Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення, є економічні умови діяльності сторін операції, які істотно впливають на ціноутворення, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг).

Авжеж, найбільш зіставним буде географічний регіон країни, в якій зареєстровано сторону контрольованої операції, яка досліджується, та в якій вона безпосередньо здійснює свою діяльність.

Але не завжди кількість та якість доступних даних незалежних компаній, які здійснюють зіставну діяльність в межах країни, є задовільною для проведення порівняння та розрахунку відповідних показників рентабельності. Постає запитання: що робити в такому разі?

Шляхами виходу найчастіше є розширення вибірки компаній за сферами діяльності та/або за географічними ринками.

Кожен з цих варіантів має право на застосування. У цій публікації ми зосередимо увагу на розширення меж географічних ринків.

В інструментарії «Вирішення проблеми відсутності конкурентних матеріалів у межах локального географічного ринку», розробленого фахівцями Платформи для співробітництва в сфері оподаткування (Platform for Collaboration on Tax), яка є спільним проєктом Міжнародного валютного фонду, ОЕСР, ООН та Групи Світового банку, під час розширення вибірки компаній пропонується використовувати інформацію з інших географічних ринків щодо компаній з аналогічними функціями учасників угоди, і в більшості випадків це може дати надійні зіставні результати.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання