Новини

Повторне порушення податковим агентом: коли враховуємо та скільки сплачуємо?

04.09.2020 / 16:00

Офіс великих платників податків звертає увагу, що  ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника, тягне за собою накладення штрафу, залежно від повторюваності вчинення правопорушення протягом 1095 днів у розмірах

25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету; 

50 %   — при вчинені аналогічного правопорушення повторно, протягом 1095 днів

75 %  —  при вчинені такого ж правопорушення протягом 1095 днів втретє (і більше)

Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого боргу покладається на особу, визначену Податковим кодексом (далі – Кодекс), у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV Кодексу. 

Вищезазначені штрафні санкції, які передбачені зокрема п. 127.1 ст. 127 Кодексу, не застосовуються коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Кодексу. 

Враховуючи вищенаведене, підвищені розміри штрафних санкцій у разі повторного виявлення податкових порушень, передбачених ст. 127 Кодексу, застосовуються за повторне вчинення протягом 1095 днів таких порушень.
      

При визначенні «повторності» правопорушення з метою застосування підвищеного розміру санкцій за ненарахування, неутримання та/або несплати (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника, потрібно враховувати податкові порушення (ненарахування, неутримання та/або несплати (неперерахування) податків) (однотипні порушення), що вчинені платником податків повторно протягом 1095 днів