Новини

Декларація з податку на прибуток зазнає змін: оприлюднено проєкт наказу Мінфіну

11.09.2020 / 11:00

ДПС України оприлюднила  проєкт змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. З'ясуємо, чому вносяться зміни та які ключові новації нас очікують. 

Чому вносяться зміни?

Проєктом наказу форма декларації приводиться у відповідність із положеннями Податкового кодексу.

Так, Законом № 466 вилучено норми з пп. 141.4.7 ст. 141 Кодексу щодо визначення суми прибутку постійного представництва нерезидента, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, або у разі неможливості визначення шляхом прямого підрахування прибутку, отриманого нерезидентами з джерелом його походження з України, визначення оподатковуваного прибутку контролюючим органом як різницю між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

У зв’язку з цим пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну від 13.06.2016 р. № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.07. 2016 р. за № 923/29053.

Хто подаватиме декларацію?

З метою приведення декларації у відповідність до положень Кодексу проектом наказу передбачається подання декларації:

 • юридичними та фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;
 • іноземними компаніями;
 • платниками податку юридичними особами, що здійснюють управління активами щодо діяльності інститутів спільного інвестування, утвореними без статусу юридичної особи, активами яких управляють такі особи відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Зміни до додатку РІ 

Проектом наказу додаток РІ до декларації приводиться у відповідність із положеннями Кодексу, якими, зокрема, передбачено:

- збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:

 • на суму 30 %  вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів з низько податкових юрисдикцій;
 • на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети;

- зменшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:

 • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на його користь від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування;
 • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого нерезидента, за умови, що частка участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 % протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій);
 • платником податку правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

Крім того, відповідно до законів № 466 та № 786 до окремих додатків Декларації вносяться такі зміни:

Додаток ЗП

У додатку ЗП виключається рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль);

Додаток ПН

У додатку ПН: доповнено перелік доходів нерезидентів такими доходами (прибутками):

 • прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, утворених відповідно до законодавства інших держав;
 • доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту.

З урахуванням пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу у цьому додатку передбачається можливість відображення суми доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової;

Додаток АМ

У додатку АМ: виокремлено позиції для відображення даних по групах основних засобів, щодо яких передбачено застосування на період з 01.01.2020 р. 31.12. 2030 р. прискореної амортизації: третьої групи (передавальні пристрої), четвертої групи (машини та обладнання), п’ятої та дев’ятої груп.

 • доповнено таблицею «Інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації».

Форму Декларації також доповнено додатками, в яких відображається інформація про контрольовані іноземні компанії та розрахунок податку на прибуток контрольованої іноземної компанії:  КІК; КІК-К;КІК-ТЦ; КІК-ЦП.

Ознайомитися з проєктом наказу можна за посиланням на офіційному web-порталі Державної податкової служби України (www.tax.gov.ua) у підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Діяльність» 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця на адреси розробника: поштову – 04655, МПС, Київ – 53, Львівська площа, буд. 8, Департамент правової роботи, електронну – tatiana.chernysh@tax.gov.ua, а також на поштову адресу Державної регуляторної служби України – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11.