Новини

Документація з ТЦУ: які зміни відбулися у локальному файлі?

15.09.2020 / 11:00
Документація з ТЦУ: які зміни відбулися у локальному файлі?

Змінами, внесеними Законом № 466, положення вітчизняного ТЦУ-законодавства значною мірою приведені у відповідність з положеннями Настанов ОЕСР — 2017.  Зроблено це з  метою отримання можливості більш повного та об’єктивного аналізу дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки». Так, цим Законом запроваджено подання платниками податків до податкового органу документації з ТЦУ за трирівневою структурою.

Історична довідка

Вперше ОЕСР опублікувала посібник з документації у сфері ТЦУ в 1995 році, який містив загальні принципи, але без переліку конкретних статей, які підлягають включенню в документацію з ТЦУ. Протягом наступних 20 років багато країн прийняли правила документування ТЦУ та набули досвіду їх застосування, а окремі міжнародні організації прагнули розробити єдині стандарти документації з ТЦУ.

У 2015 році з метою встановлення єдиного стандарту документації з ТЦУ в рамках виконання Дії 13 Плану ОЕСР/G20 з протидії BEPS було оновлено керівництво ОЕСР щодо документації з ТЦУ. Звіт ОЕСР/G20 2015 року встановлює стандартизований трирівневий підхід до документації з ТЦУ, надає погоджені відповідними державами та міжнародними організаціями вказівки з впровадження нової документації з ТЦУ та правила її подання. Пропонується включити до документації з ТЦУ ще таку:

  • майстер-файл, який містить загальну інформацію про групу мульти­національних підприємств (МНП або ТНК), що стосується всіх членів групи;
  • локальний файл, який стосується істотних операцій членів групи МНП/ТНК, що зареєстровані в локальній юрисдикції, а також встановленої методології ТЦУ платників податків за такими операціями;
  • звіт у розрізі країн (Звіт CbC), що містить певну інформацію, яка стосується глобального розподілу доходів і податків між країнами за певними регіонами діяльності групи МНП/ТНК.

У 2017 році положення вказаного Звіту ОЕСР/G20 враховано в оновлених редакціях Настанов ОЕСР щодо ТЦУ для мультинаціональних підприємств (МНП/ТНК) та податкових адміністрацій (далі — Настанови ОЕСР — 2017) та Практичного керівництва ООН з ТЦУ для країн, що розвиваються (далі — Керівні принципи ООН — 2017).

Елементи запропонованої Законом № 466 трирівневої структури відповідають структурі, зазначеній у Розділі V «Документація» Настанов ОЕСР — 2017:

  • документація з ТЦУ (локальний файл — за термінологією Настанов ОЕСР — 2017) (змінено редакцію пп. 39.4.6  ст. 39 ПКУ);
  • глобальна документація з ТЦУ (майстер-файл за доходу за рік понад 50 млн євро та за наявності відповідного запиту контролюючого органу із вимогою надати таку документацію) (п. 39.4 ст. 39 ПКУ доповнено новою редакцією пп. 39.4.7);
  • звіт у розрізі країн (Звіт CbC) міжнародної групи компаній (є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією; подається за доходу групи понад 750 млн євро за рік) (нові підпункти 39.4.10 — 39.4.14 ст. 39 ПКУ).

Набрання чинності положеннями про подання платниками податків трирівневої документації з ТЦУ (крім існуючого локального файлу) та повідомлень про участь у МГК відповідно до положень п. 53 підрозділу 10 розділу XX ПКУ відбувається:

  • щодо подання платниками податків повідомлення про участь у МГК — вперше у 2021 році за 2020 рік;
  • щодо запиту контролюючих органів до платників податків про подання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) — вперше за фінансовий рік, який закінчується у 2021 році;
  • стосовно звіту у розрізі країн МГК вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін між державними звітами.

Функції та основні характеристики документації з ТЦУ

.......

Зміни та доповнення в частині локального файлу документації з ТЦУ

.......

Принципи впровадження системи документування ТЦУ

.......

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання