Новини

Виплата відпускних: коли має відбуватися?

16.09.2020 / 18:30

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України та частиною першою статті 21 Закону заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Обчислення триденного строку для виплати заробітної плати за час відпустки здійснюється в календарних днях.

Частиною п'ятою статті 2411 КЗпП визначено, що коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

З огляду на викладене, між днем виплати заробітної плати за час відпустки і днем початку відпустки має бути не менше трьох календарних днів.

/Лист Мінекономіки України від 31.03.2020 р. № 3512-06/21620-07/