Новини

Як заповнюється додаток «Інформація про пов’язаність осіб» Звіту про КО?

24.09.2020 / 16:40

Як заповнюється поле «Найменування особи», поле «Країна реєстрації», поле «Код» та поле «Розмір володіння корпоративними правами» додатка «Інформація про пов’язаність осіб» Звіту про КО?

Поля додатка «Інформація про пов’язаність осіб» Звіту про контрольовані операції заповнюються наступним чином:

«Найменування особи» – повне найменування контрагента, зазначене в договорі з ним. У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента;

«Країна реєстрації» – назва країни зазначається українською мовою так, як вона зазначена в Національній статистичній класифікації «Статистична класифікація країн світу», затвердженій наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 № 426 зі змінами та доповненнями (далі – Статистична класифікація № 426); якщо податкова адреса нерезидента в Криму – зазначається «ВЕЗ «Крим»;

«Код» – цифровий код країни згідно з Покажчиком цифрових кодів країн світу, визначеним підрозділом 2.1 Статистичної класифікації № 426; якщо податкова адреса нерезидента в Криму – зазначається цифровий код 805;

«Розмір володіння корпоративними правами» – інформація зазначається у відсотках із точністю до другого знака після коми.

ЗІР, категорія 131.07