Новини

Звітність з ТЦУ: коли подавати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній?

25.09.2020 / 15:45

Офіс великих платників податків звертає увага, що відтепер, з урахуванням оновленої редакції пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані до 1 жовтня року, що настає за звітним, разом із звітом про контрольовані операції (далі – Звіт про КО) подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – повідомлення про участь у МГК).

Таке повідомлення подається в електронному вигляді за окремою формою (форма та порядок складання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Міністерством фінансів України).

Невиключний перелік інформації, яку має містити таке повідомлення про участь у МГК, визначено пп. 39.4.2.2 пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, зокрема:

а)дані щодо материнської компанії МГК, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків у державі (на території) її реєстрації;

б)дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником МГК на подання звіту у розрізі країн МГК, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків у державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов'язана подавати звіт у розрізі країн МГК відповідно до законодавства інших країн;

в)дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК, а у разі, якщо така звітність не готується, дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК;

г)інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.

Повідомлення про участь у МГК, згідно з п. 53 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ, має бути подано вперше у 2021 році за 2020 рік (до 1 жовтня 2021 року).

Відповідальність!

За неподання повідомлення про участь у МГК або надання недостовірної інформації, передбачено штраф у 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – ПМ) (для 2020 року – 2 102 грн. х 50 = 105 100 грн.) (п. 120.3 та п. 120.5 ст. 120 ПКУ).

За несвоєчасне подання – 1 ПМ, за кожен календарний день несвоєчасного подання, але не більше 100 ПМ (п. 120.6 ст. 120 ПКУ).