Новини

Вилучення готівки — ймовірний наслідок наявності у платника податкового боргу

30.09.2020 / 18:30
Вилучення готівки — ймовірний наслідок наявності у платника податкового боргу

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до положень статті 95 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями) (далі – ПКУ) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків, зокрема, шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Стягнення коштів платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.2 статті 95 ПКУ).

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пункт 95.4 статті 95 ПКУ).

Згідно з нормами Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244 (далі – Порядок № 1244) у випадках, передбачених пунктами 95.2 – 95.4 статті 95 ПКУ, рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу видається на підставі рішення суду про стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків.

У випадку, передбаченому пунктом 95.5 статті 95 ПКУ, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків, здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду.

Під час вилучення готівки працівники рахують наявні кошти (абзац перший пункту 3 Порядку № 1244).

У разі коли обсяг готівки у платника податків перевищує суму його податкового боргу, вилученню підлягає готівка на суму боргу (абзац другий пункту 3 Порядку № 1244).

У рахунок погашення податкового боргу спрямовується також готівка, виявлена працівниками у касі платника податків, у тому числі в скриньці реєстратора розрахункових операцій, та в інших місцях зберігання коштів (пункт 4 Порядку № 1244).

За результатами вилучення готівки складається акт (пункт 5 Порядку № 1244).

Вилучена готівка в національній валюті вноситься працівником до банку для перерахування до відповідного бюджету в день її стягнення, а в разі неможливості такого внесення – на наступний робочий день (абзац перший пункту 6 Порядку № 1244).

Готівка в іноземній валюті передається банку або іншій фінансовій установі, що має право на реалізацію іноземної валюти, у зазначений строк для її продажу відповідно до законодавства та подальшого перерахування згідно з вимогами абзацу першого цього пункту (абзац другий пункту 6 Порядку № 1244).

Відповідно до приписів пункту 95.5 статті 95 ПКУ у разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов’язань та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контролюючому органу в установлені цим Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

У таких випадках:

  • рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи;
  • рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення.

З метою уникнення вжиття заходів, зокрема, вилучення готівки – боржникам необхідно негайно погасити податкові борги шляхом переказу коштів із кодом виду сплати 140 – «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску».