Новини

ПДВ-пільги: як заповнити уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок?

06.10.2020 / 08:45

Яким чином виправити помилку, допущену у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 6 «Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю)» до податкової декларації з ПДВ, яка вплинула/не вплинула на числові показники декларації?

Виправлення помилки, допущеної у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 6 «Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» (далі – додаток 6) до податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок), до якого додається додаток 6 з відміткою «уточнюючий».

В такому уточнюючому розрахунку у відповідних рядках:

  • до графи 4 переносяться показники декларації, додаток 6 до якої уточнюється;
  • до графи 5 – всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок;

у графі 6 відображається різниця між значенням графи 5 і графи 4 («+»/«-»). У випадку, якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графа 6 не заповнюється.

Таблиця 1 або таблиця 2 «уточнюючого» додатка 6 заповнюється наступним чином:

  • в першому рядку повторюється помилковий запис, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «–» (тобто сторнуються);
  • у другому рядку – вказується правильний запис.

При цьому, якщо помилка, допущена у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 6, не вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» додатка 6 підсумкові рядки «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» не заповнюються.

Якщо така помилка вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» додатка 6 у підсумкових рядках «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.

ЗІР, категорія 101.25