Новини

Судова практика: ВС про стягнення податкового боргу з платника податків, зокрема пені за несвоєчасно погашену заборгованість за державною фінансовою допомогою

14.10.2020 / 12:00

Заборгованість за кредитом, бюджетною позичкою/фінансовою допомогою — зобов’язання перед державою, що виникають у суб’єкта господарювання, який отримав кредит, залучений державою або під державні гарантії, бюджетну позичку/фінансову допомогу на умовах, визначених кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички/фінансової допомоги.

Законодавець поширив процедуру погашення податкового боргу на порядок стягнення заборгованості за бюджетними позичками (фінансовими допомогами), наділивши у такий спосіб правовідносини позики, що виникли між державою як позикодавцем та господарюючим суб’єктом як позичальником, ознаками публічно- правових.

Органами стягнення є органи доходів та зборів, які під час вжиття заходів, спрямованих на погашення відповідної заборгованості, діють на виконання своїх владних повноважень щодо погашення податкового боргу, визначених ПКУ.

З огляду на тотожність порядку погашення податкового боргу та погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим державою або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (у тому числі плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), справи за позовами щодо стягнення заборгованості перед державою, зазначеної в п. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, підлягають розгляду адміністративними судами.

/постанова ВС від 18.09.2019 р. у справі № 2а-3974/10/0770/

___________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права