Новини

Судова практика: ВС про протест податкових векселів

15.10.2020 / 09:15

Податковий вексель є податковою розпискою, яка підтверджує податкове зобов’язання векселедавця сплатити акцизний збір. Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку у повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк. За своєю правовою природою погашення податкового векселя є виконанням обов’язку зі сплати податку, одним із видів якого є акцизний збір.

Офіс великих платників податків ДПС звернувся до суду з позовом до приватного нотаріуса про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов’язання приватного нотаріуса вчинити протест податкових векселів з метою реалізації повноважень щодо здійснення державного контролю за дотриманням податкового законодавства. Здійснення такого державного контролю означає обов’язковість прийнятих за його результатами рішень для підконтрольного суб’єкта, що свідчить про владно-управлінський характер, а отже, публічно-правову природу таких правовідносин.

Таким чином, між сторонами виник публічно-правовий спір, пов’язаний зі здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а саме з приводу сплати акцизного збору, який підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

/постанова ВС від 26.06.2019 р. у справі № 591/4543/16-ц/

________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права