Новини

Судова практика: ВС про сплату ЄСВ фізичною особою — підприємцем, яка отримала свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності до 01.07.2004 р.

16.10.2020 / 17:00

Статус фізичної особи — підприємця є формою реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Відсутність підтвердженого у визначеній державою формі реалізації цього права в нових умовах нормативно-правового регулювання після 2004 року унеможливлює автоматичне перенесення набутих до 01.07.2004 р. ознак суб’єкта господарювання, оскільки особа не може бути примушена до реалізації наданого їй права в цих умовах, а користується ним на власний розсуд.

Зміни в процедурі адміністрування системи державної реєстрації фізичних осіб — підприємців не спростовують висновків щодо природи визначення статусу фізичної особи — підприємця, а лише визначають регулювання діяльності уповноважених органів щодо фізичних осіб, які мають намір продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність, розпочату ними до 01.07.2004 р., що підтверджується виконанням ними обов’язку подати реєстраційну картку або ж констатації відмови особи від набуття статусу фізичної особи — підприємця у спосіб неподання реєстраційної картки, що за змістом нормативних приписів мало наслідком відмову в заміні свідоцтва про державну реєстрацію на бланки нового зразка та внесення відмітки до Єдиного державного реєстру про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 01.07.2004 р., вважаються недійсними. Таким чином, унеможливлювалось законне здійснення підприємницької діяльності, а отже, отримання доходу від такої діяльності.

Відсутність фактичних доказів протилежного унеможливлює формальну та фактичну участь позивача в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування за відповідним статусом.

/постанова ВС від 01.07.2020 р. у справі № 260/81/19/

___________________
За матеріалами
правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права