Новини

Спецвикористання води: типові помилки у декларації з рентної плати

20.10.2020 / 13:30

За наслідками декларування рентної плати за II квартал 2020 року Офіс великих платників податків ДПС звертає увагу на особливості заповнення додатку 5 декларації щодо спеціального використання води для упередження припущення помилок у майбутньому.

Так, у додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, фіксується значна кількість допущених платниками помилок декларування елементів оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, які підлягають усуненню.

Серед найбільш поширених помилок такі.

Помилка: некоректне відображення у групі рядків 8 Додатку об’єкту оподаткування - фактичний обсяг використаної з початку року води, у тому числі в частині таких передбачених Додатком складових: «в межах установленого річного ліміту» в рядку 8.1 Додатку та «понад установлений річний ліміт» в рядку 8.2 Додатку.

Зокрема, попри те, що у рядку 8 Додатку встановлено арифметичний контроль розміру об’єкту оподаткування (р. 8 = р. 8.1 + р. 8.2), у поданих Додатках не зазначено його величину в рядку 8 Додатку, у той час як рядки 8.1 та/або 8.2 містять числові значення.

Наслідок: камеральною перевіркою фіксується помилка визначення об’єкту оподаткування Платою.

Помилка: невірне застосування ставок Плати за типами водних об’єктів та водними басейнами, або декларування неіснуючих у Податковому кодексі України (п. 255.5 ст. 255).

Окремі Додатки складаються із декларування у рядку 10.2 Додатку коефіцієнтів, що застосовуються для обчислення податкових зобов’язань з Плати за частини об’єкту оподаткування  — обсяги води безпосередньо спожиті такими категоріями як «населення» — 0 (нуль); «водопостачальними» — 0,3 (нуль три десятих); «інші, у тому числі промислові споживачі»  — 1,0 (одиниця).

Водночас, Кодекс передбачає обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за спец використання води із застосуванням кількох коефіцієнтів, а саме: встановленого п. 255.6 ст. 255 Кодексу для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання «технологічного» коефіцієнту — 0,005 (нуль п’ять тисячних) у рядку 10.1 Додатку, а також «санкційних» коефіцієнтів за порушенням: умов провадження господарської діяльності у випадку передбаченої пп. 255.11.10 п. 255.1 1 ст. 255 Кодексу відсутності інструментальних засобів обліку  — 2 (два) у рядку 10.3 Додатку та передбаченого пп. 255.11.13 п. 255.11 ст. 255 Кодексу перевищення встановленого дозвільними документами обсягу споживання води - 5 (п’ять) у рядку 10.4 Додатку.

Наслідок: помилкове зазначення платниками Плати величин коефіцієнтів, а також їх зазначення у неналежних рядках 10.1 — 10.4 Додатку камеральною перевіркою виявляє арифметичні помилки у обчисленні сум податкових зобов’язань з рентної плати.

Помилка: помилки декларування у рядку 11 «Податкове зобов’язання з початку року» Додатку.

Наслідок: обмеження у дозвільних документах платників обсягів використання контролюється взаємопов’язаними рядками 11, 12, та 13 Додатку, тому помилки декларування у рядку 11 призводить до невідворотного виникнення помилки у рядку 12 «Податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період» Додатку, а також до помилкового, й досить часто від’ємного значення, декларування податкових зобов’язань з Плати у рядку 13 «Податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал» Додатку.

Нагадуємо, що подати Декларацію з рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал необхідно до 09.11.2020 р.

Тож закликаємо наших платників податків бути обачними та взяти до уваги помилки минулих звітних періодів.