Новини

Судова практика: ВС про фінансову допомогу на зворотній основі

22.10.2020 / 11:50

Доводи касаційної скарги про те, що господарські суди помилково вирішили спір, який не підлягав розгляду за правилами господарського судочинства, є помилковими та спростовуються матеріалами справи. Та обставина, що грошові кошти за договором мають надійти до обласного бюджету, не виключає необхідності захисту таких коштів від знецінення та обов’язку відповідача як боржника у спірних правовідносинах компенсувати наслідки інфляційних процесів, які відбулися за час його прострочення (ст. 625 ЦКУ).

Суди помилково поширили застосування ст. 50 БКУ, за якою до вимог про погашення заборгованості перед бюджетом позичальниками, яким надавались кредити з бюджету, позовна давність не застосовується на відносини сторін, які виникли з оплатної передачі відповідачу майна за договором про надання фінансової допомоги на зворотній основі.

/постанова ВС від 22.05.2018 р. у справі № 915/533/15/

______________
За матеріалами правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права