Новини

«Незалежник» припиняє свою професійну діяльність: коли подавати декларацію про майновий стан і доходи?

22.10.2020 / 12:20

ГУ ДПС у Полтавській області інформує, що відповідно до абзацу першого пп. 2 п. 11.18 розділу ХI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588), фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі — заява за формою № 8-ОПП). 

Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання (пп. 4 п. 11.18 розділу ХI Порядку № 1588). 

Згідно з п. 178.4 ст. 178 ПКУ від 02.12.2010 р. №  2755-VI зі змінами та доповненнями фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) за результатами звітного року відповідно до розділу IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій разом із доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Платники податку на доходи фізичних осіб подають податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (пп. 49.18.4 ст. 49 ПКУ). 

Чинним законодавством не передбачено особливих термінів подання податкової декларації фізичними особами, які подали заяву за формою № 8-ОПП про припинення незалежної професійної діяльності. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 ПКУ). 

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 ПКУ). 

Враховуючи викладене, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення зобов’язана подати податкову декларацію за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним, та самостійно сплатити до 1 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.