Новини

Операції з нерезидентами: ДПС про нові податкові різниці

03.11.2020 / 12:00

У Головному управлінні ДПС у Луганській області підмітили, що  Закон № 466 додав підпункт 140.5.51 у пункт 140.5 статті 140 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Як результат – з 23 травня 2020 року запроваджено різницю, яка вимагає від платника податків збільшувати фінансовий результат на суму 30 % вартості товарів (у тому числі необоротних активів), робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів із низькоподаткових юрисдикцій (крім результатів операцій, визнаних контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення).

За своїм змістом ця податкова різниця є схожою до різниці, визначеної підпунктом 140.5.4 Кодексу щодо операцій з придбання необоротних активів, робіт та послуг у зазначених осіб.

Отже, нова різниця стосується операцій за договорами продажу, дарування, надання послуг на користь:

  • нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 Кодексу;
  • нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «ґ» підпункту 39.2.1.1 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Як зазначено вище, до контрольованих операцій ця різниця не застосовується. Разом з тим передбачено, що податкова різниця не застосовується платником податку і в тому випадку, якщо операція не є контрольованою, однак сума доходів від операції підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 Кодексу, але без подання звіту.

У такому випадку (якщо платник податку вирішить скористатися можливістю такого підтвердження) застосовується наступний алгоритм:

  • якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг виявиться нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого статтею 39 Кодексу - коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації;
  • якщо ціна реалізації виявиться нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого статтею 39 Кодексу, – фінансовий результат до оподаткування має бути збільшено на розмір різниці між вартістю, визначеною за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації.

Зазначена різниця визначається за результатами податкового (звітного) 2020 року щодо операцій, здійснених після 22 травня 2020 року.

Також відтепер чітко визначено, що за результатами податкового (звітного) року застосовуються згадана податкова різниця за підпунктом 140.5.4 Кодексу, а також податкова різниця, передбачена підпунктом 140.5.6 Кодексу, щодо коригування фінансового результату на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента. Це повністю відповідає позиції, викладеній в узагальнюючій податковій консультації, затвердженій Наказом Міністерства фінансів від 14 листопада 2018 року № 887.