Новини

Блокуються податкові накладні: ДПС надає рекомендації сільгоспвиробникам

06.11.2020 / 15:20

Головне управління ДПС у Полтавській області інформує. З метою упередження зупинки реєстрації податкової накладної та відповідно до вимог пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова №1165), передбачена можливість подання до ДПС таблиці даних платника податку на додану вартість за встановленою формою (додаток 5).

Таблиця даних платника містить у собі інформацію про специфіку діяльності платника, а саме: види діяльності платника та перелік вхідних і вихідних кодів товарів і послуг, що пов’язані з видами діяльності платника.

У таблиці даних платника податку зазначаються:

- види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Рішення щодо врахування/неврахування таблиці даних приймається комісією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом 5 робочих днів від дати її подання, при прийнятті рішення враховується інформація:

- про наявність ресурсів якими володіє або користується платник податку (виробничі потужності, основні засоби, земельні та трудові ресурси );

- про наявність або відсутність ризикових операцій у платника податку.

Щоб уникнути фактів блокування податкових накладних, та об’єктивного прийняття рішення комісією сільськогосподарському виробнику необхідно здійснити наступні дії.

По-перше, необхідно подати до податкового органу докази наявності у платника податків ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності, а саме:

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки та договори оренди земельних ділянок;

- здійснити заходи щодо повного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та надання до контролюючого органу повідомлень про прийняття працівників на роботу;

- повну інформацію про наявність об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (форма 20 -ОПП). В даному повідомленні необхідно повідомити про наявність власних або орендованих основних фондів, транспорту, техніки, офісних, виробничих , складських приміщень , земельних ділянок.

По - друге, подати в електронному вигляді таблицю даних платника податку.

Як додаток до таблиці, необхідно надати детальне пояснення щодо господарської діяльності із посиланням на податкову та іншу звітність. Важливою умовою є надання до таблиці даних копій статистичних звітів про сільськогосподарську діяльність:

- Звіт за формою 4-СГ (річний) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»;

- Звіт за формою 37-СГ «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (станом на останню звітну дату подання такого звіту);

- Звіт за формою 29-СГ (річний) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду».

Відповідно до пункту 23 Постанови № 1165 таблиця даних платника податку подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв'язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. № 557 (із змінами і доповненнями).

Більш детально читайте на офіційному порталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/405220.html