Новини

Відновлення конституційності антикорупційного законодавства: діяльність НАЗК пропонують удосконалити

11.11.2020 / 12:30

6 листопада у Верховній Раді зареєстровано  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення конституційності антикорупційного законодавства» (законопроект № 4343).

Нагадаємо, що 27.10 2020 р. КСУ ухвалено рішення № 13-р/2020. Цим рішенням було визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) пункти 6, 8 частини першої статті 11, пункти 1, 2, 6–101, 12, 121 частини першої, частини другу – п’яту статті 12, частину другу статті 13, частину другу статті 131, статтю 35, абзаци другий, третій частини першої статті 47, статті 48–51, частини другу, третю статті 52, статтю 65 Закону України «Про запобігання корупції».

Відтак, на даний час у правовому регулюванні діяльності НАЗК виникла значна прогалина, яка підлягає негайному законодавчому врегулюванню з урахуванням висновків Конституційного Суду України, що містяться у рішенні № 13-р/2020.

Законопроект № 4343 спрямований на забезпечення чіткого правового регулювання діяльності НАЗК з метою ефективного та незалежного здійснення ним своїх повноважень в межах Конституції України.

Так, пропонується внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо заповнення існуючих прогалин діяльності НАЗК та удосконалення визначення та встановлення статусу НАЗК як спеціального незалежного органу в системі органів державної влади, що сприятиме забезпеченню реалізації системи «стримування та противаг» та досягнення динамічної стабільності між гілками єдиної державної влади України. Зокрема, визначається порядок призначення Голови НАЗК на засадах паритетності.

Вносяться зміни щодо порядку проведення НАЗК перевірок та контролю достовірності поданих декларацій, зокрема визначається, що НАЗК здійснюватиме таку перевірку не за власною ініціативою, а за відповідним зверненням осіб, яким стали відомі такі факти.

З урахуванням висновків Конституційного Суду України у рішенні № 13-р/2020, з метою забезпечення незалежності судової гілки влади, до Закону України «Про запобігання корупції» вносяться зміни щодо непоширення його положень на осіб, визначених у підпункті ґ) пункту першого частини першої статті 3 цього Закону.

Передбачається, що повноваження щодо здійснення контролю за достовірністю декларування суддями та суддями Конституційного Суду України та притягнення їх до відповідальності, за порушення достовірності декларування, здійснюватиме Вища рада правосуддя як колегіальний, незалежний конституційний органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади.