Новини

Судова практика: оцінку в межах податкової перевірки платника податків має бути надано лише відносинам безпосередніх сторін угоди, в якій такий платник є учасником

13.11.2020 / 09:15

Верховний Суд переконаний, що посилання податкового органу (скаржника) на незаконність формування показників податкової звітності платника податків (позивача) з податку на прибуток у зв’язку з неможливістю контрагента фактично здійснити на користь позивача господарських операцій з перевезення вантажів (через сумнівність відносин контрагента з третіми особами по ланцюгу постачання послуг) є недоведеними контролюючим органом та неприпустимими. Оцінку в межах податкової перевірки платника має бути надано лише відносинам безпосередніх сторін угоди, в якій такий платник податків є учасником, тобто між контрагентом та позивачем.

При цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів.

Отже, при розгляді податкових спорів необхідно виходити з презумпції добросовісності платників податків та інших учасників правовідносин у сфері економіки. У зв’язку з цим передбачається, що дії платників податків, які мають за своїм результатом одержання податкової вигоди, — економічно виправдані, а відомості, що містяться у податкових деклараціях, актах виконаних робіт, банківських виписках, звітах, — достовірні.

З огляду на це позивач не може нести відповідальність за порушення своїм контрагентом правил звітування про наявність основних фондів та/або трудових ресурсів. За чинними нормами права будь-яка відповідальність, у тому числі цивільна, податкова, фінансова має індивідуальний характер і стосується лише винної особи, через що на позивача не може бути покладено відповідальність за невиконання або неналежне виконання контрагентами обов’язків зі своєчасності, правильності ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності. До того ж законодавець не ставить у залежність право позивача на формування податкового кредиту від добросовісності його контрагента.

/постанова ВС від 03.09.2020 р. у справі № 826/6922/16/