Новини

Оплата праці при дистанційній роботі: Держпраці роз'яснює ключові моменти

12.11.2020 / 12:00

Заробітна плата – це винагорода працівнику за виконану ним роботу. Заробітна плата є обов’язком роботодавця надати працівнику винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконання роботи у встановленому трудовим договором розмірі, що виплачується у межах та порядку, визначених законодавством.

Для мінімізації скупчення людей, в зв’язку з запровадженням карантину за згодою працівника, наказом роботодавця може запроваджуватись дистанційна робота.

Держпраці підкреслила, що під час дистанційної праці не мають змінюватись інші умови, щоб максимально забезпечити дотримання прав працівників та уникнути необхідності виконувати вимоги ч. 3 ст. 32 КЗпП України про зміну істотних умов праці. Тому дистанційна праця впроваджується як тимчасовий захід на період карантину за ініціативою працівника.

Після отримання згоди від працівників роботодавець видає наказ про запровадження дистанційної роботи та ознайомлює з ним працівників. При цьому необхідно забезпечити організацію виробничого процесу, постановку завдань і контроль за їх виконанням, облік робочого часу та інші процедурні питання. Доцільно також ухвалити зміни до правил внутрішньо трудового розпорядку чи колективного договору, яким регулюються ці питання.

При дистанційній роботі облік робочого часу (виконаної роботи) проводиться відповідно до вимог ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці». На підставі табеля обліку робочого часу здійснюється оплата праці за відпрацьовані працівником години (дні) роботи у відповідному місяці, виходячи з розміру годинної тарифної ставки/місячного посадового окладу.