Новини

Ідентифікація... підприємства: готуємося до аудиту за 2020 рік

16.11.2020 / 14:20
Ідентифікація...  підприємства: готуємося до аудиту за 2020 рік

Тетяна САВЧУК, аудитор, керівник практики ТЦУ та аудиту ID Legal Group

Після здавання квартальної звітності бухгалтерам час замислитись про питання проведення аудиту за звітний 2020 рік, адже саме зараз відбувається укладання договорів з аудиторськими компаніями (і для цілей своєчасного планування участі аудитора в інвентаризації, і для інших підготовчих процедур). Це особливо актуально для підприємств, які вперше зобов’язані будуть проходити незалежний аудит, зокрема — компаній, ідентифікованих як середні.

Нагадаємо, що класифікація підприємств на великі, середні, малі та мікропідприємства застосовується ще з 01.01.2018 р., а з 01.01.2019 р. запрацювали вимоги щодо оприлюднення ними фінзвітності. Зокрема, для середніх підприємств та великих, які не є емітентами цінних паперів, установлено вимогу щодо оприлюднення річної фінзвітності на власному вебресурсі до 1 червня наступного року разом з аудиторським висновком.

Все це відбулося унаслідок внесення відповідних змін до основи вітчизняного бухгалтерського обліку — Закону про бухоблік у зв’язку з необхідністю приведення його положень до законодавства Євросоюзу, зокрема Директиви № 2013/34/ЄС. Задекларована мета змін — захист акціонерів, учасників та третіх осіб щодо досягнення відповідного балансу між інтересами користувачів фінансової звітності і прагненням підприємств уникнути надмірного обтяження вимогами до звітності.

Саме тоді було введено новий термін — підприємство, що становить суспільний інтерес (далі — СІ), та визначено перелік таких підприємств (зокрема, банківські установи, страхувальники тощо). Щодо великих підприємств — прописано доволі зрозуміло: незалежно від ОПФ та форми власності усі великі підприємства належать до «суспільно значимих».

Належність до тієї чи іншої класифікаційної групи підприємств визначають, орієнтуючись на такі критерії:

  • балансову вартість активів, обраховану в євро (далі — БВА) (дані Балансу відповідних форм за рядком 1300 гр. 4);
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), обрахований в євро (далі — ЧД) (дані Звіту про фінансові результати за відповідних форм за рядком 2000 гр. 3);
  • середню кількість працівників (далі — СКП) (обрахування ­Інструкцією зі статистики кількості працівників).

Перерахунок показника звітності у євро здійснюється з використанням середнього річного офіційного курсу гривні щодо цієї валюти.

Важливо підкреслити, що з метою переходу до іншої категорії вищезазначені показники беруть не лише за минулий рік, що передує року, за який визначається групова належність, а й рік потому, тобто за два роки поспіль (ст. 2 Закону про бухоблік). Отже, для підтвердження класифікації підприємства за 2020 рік потрібно розглянути показники відповідно за 2019 та 2018 роки.

Підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв, розподіляють за такими категоріями:

Критерії

Мікропідприємства

Малі

підприємства

Середні

підприємства

Великі

підприємства — підприємства СІ

Балансова вартість активів (БВА)

До 350 000 євро

Від 350 001

до 4 000 000 євро

Від 4 000 001

до 20 000 000 євро

Понад 20 000 000 євро

Чистий дохід від реалізації ­продукції (товарів, робіт, послуг)

До 700 000 євро

Від 700 001

до 8 000 000 євро

Від 8 000 001

до 40 000 000 євро

Понад 40 000 000 євро

Середня кількість працівників

До 10 осіб

Від 11 до 50 осіб

Від 51 до 250 осіб

Понад 250 осіб

Для ілюстрації розрахунку розглянемо умовний приклад. Середній курс євро за 2018 рік — 32,1429 грн, за 2019 рік — 28,9518 грн.

З урахуванням наведеного середнього курсу євро фінансові показники для ідентифікації категорії підприємства за 2018 — 2019 роки є такими:

 

Критерії

Мікро­підприємства,

2018 рік

Малі

підприємства,
2018 рік

Середні

підприємства,

2018 рік

Великі

підприємства,

2018 рік

Показники

ТОВ ХХХ,

2018 рік

1

2

3

4

5

7

Балансова

вартість активів (БВА)

До
11 250,0 тис. грн

До
128 571,6 тис. грн

До
642 858 тис. грн

Понад
642 858 тис. грн

717 154 тис. грн —

велике підприємство

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

До
22 500,0 тис. грн

До
257 143,2 тис. грн

До
1 285 716 тис. грн

Понад
1 285 716 тис. грн

14 733 тис. грн —

мікро­підприємство

Середня кількість працівників

До 10 осіб

До 50 осіб

До 250 осіб

Понад 250 осіб

68 осіб —

середнє підприємство

  

Критерії

Мікро­підприємства,

2019 рік

Малі

підприємства,
2019 рік

Середні

підприємства,

 2019 рік

Великі

підприємства,

 2019 рік

Показники

ТОВ ХХХ,

2019 рік

1

2

3

4

5

7

Балансова

вартість активів (БВА)

До
10 133 010 тис. грн

До
115 807,2 тис. грн

До
579 036 тис. грн

Понад
579 036 тис. грн

614 348 тис. грн —

велике підприємство

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

До
20 266,3 тис. грн

До
231 614,4 тис. грн

До
1 158 072 тис. грн

Понад
1 158 072 тис. грн

10 028 тис. грн —

мікро­підприємство

Середня кількість працівників

До 10 осіб

До 50 осіб

До 250 осіб

Понад 250 осіб

75 осіб —

середнє підприємство

Як бачимо, основна ознака для класифікації підприємства — відповідність щонайменше двом критеріям, не виконується ні для показників за 2018 рік, ні для показників за 2019 рік.

Для таких складних випадків (коли підприємство за трьома критеріями потрапляє у три різні категорії) необхідно скористатись рекомендаціями Мінфіну, які він надав у своєму повідомленні від 12.11.2018 р. щодо класифікації підприємств.

За цими рекомендаціями ТОВ ХХХ за результатами 2018 та 2019 років класифіковано як середнє підприємство.

Беручи до уваги норму п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік, якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям,  воно належить до відповідної категорії.

Отже, для цілей складання фінансової звітності за 2020 рік ТОВ ХХХ має ідентифікувати себе як середнє підприємство, підтвердити свою фінансову звітність ­аудиторським висновком та в строк до 01.06.2021 р. розмістити таку фінансову звітність на власному вебсайті у повному обсязі.

А до якого підприємства належить Ваше?