Новини

Судова практика: розписка є документом, що засвідчує виконання покупцем взятого на себе обов’язку з оплати ЦП за договором купівлі-продажу, укладеним між фізичними особами

19.11.2020 / 16:00

За актом перевірки контролюючим органом враховано суму доходу від продажу інвестиційного активу у розмірі 13 163 160 грн, водночас сума витрат на придбання інвестиційного активу, за даними перевірки, становить 0,00 грн. Платник податків (позивач) наполягає, що такі висновки контролюючого органу не відповідають дійсності, оскільки ним було понесено витрати на купівлю цінних паперів у загальному розмірі 14 947 148,58 грн, а у подальшому отримано дохід від їх продажу у розмірі 14 957 120,00 грн. Відтак сума його інвестиційного прибутку становить 9 971,42 грн.

Верховний Суд виходить з того, що  фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та сплатити ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Безпосередньо  інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та вартістю останнього, що визначається із суми витрат на придбання такого активу. Під витратами мається на увазі сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (пп. 14.1.27 ст. 14 ПКУ).  

Судом апеляційної інстанції встановлено, що понесені витрати з купівлі цінних паперів підтверджуються відповідними договорами купівлі-продажу, актами виконаних робіт, розписками та виписками про операції з цінними паперами, наявними в матеріалах справи. При цьому суд врахував, що з огляду на ст. 1087 ЦКУ розрахунки за участю фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, не пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.

За приписами частини першої ст. 545 ЦКУ кредитор, прийнявши виконання зобов’язання, повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

Отже, розписка є документом, що засвідчує виконання покупцем взятого на себе обов’язку з оплати цінних паперів за договором купівлі-продажу, який укладений між фізичними особами.

Таким чином, висновок контролюючого органу є помилковим, оскільки ним не враховано суми витрат позивача на придбання інвестиційного активу.

/Постанова ВС від 20.08.2020 р. у справі № 826/1304/17/