Новини

Штраф за несуттєві помилки у звіті про контрольовані операції: «to be or not to be»

23.11.2020 / 13:30

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8 (далі – Порядок № 8).

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданому платником податку Звіті визначено пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Кодекс) та п. 2 розд. І Порядку № 8.

Вказаним порядком не передбачено окремого механізму самостійного виправлення платником податків документації з трансфертного ціноутворення.

При цьому, відображена контрольована операція має ідентифікуватися згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Згідно з абзацом третім п. 120.4 ст. 120 Кодексу невключення до поданого Звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 % суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому Звіті, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов’язку подання Звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення. У разі виявлення у ході здійснення моніторингу контрольованих операцій фактів невключення до такого Звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції застосовуються штрафні санкції.

Тож у разі якщо у поданому платником податку Звіті не співпадає загальна сума контрольованої операції у розрізі окремого контрагента, зазначена у основній частині з загальною сумою, зазначеною у додатку, або у разі, якщо загальну суму контрольованої операції зазначено по окремому контрагенту лише в додатку або лише в основній частині Звіту, такі помилки є порушенням порядку складання Звіту та можуть розглядатися як технічна помилка і не призводять до застосування штрафної санкції згідно з абзацом третім п. 120.4 ст. 120 Кодексу.

Однак, кожний такий конкретний випадок має розглядатись окремо враховуючи фактичні обставини справи та дані про контрольовані операції, а також виправлені показники.

Що стосується уточнення показників у документації з трансфертного ціноутворення, Кодексом не передбачено окремого порядку її складення, тому інформація повинна відповідати вимогам, визначеним пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу.