Новини

Збір за місця для паркування транспортних засобів: особливості запровадження нової форми податкової декларації

06.08.2019 / 15:58

Попова Вікторія,
заступник начальника відділу методології ресурсних платежів, рентної плати
та місцевих податків і зборів з юридичних осіб
Управління адміністрування ресурсних платежів, рентної плати та місцевих податків
і зборів з юридичних осіб Департаменту адміністрування податків ДПС


З метою зменшення кількості податкової звітності для платників податків постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233» внесено зміни до Порядку обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 (далі – постанова № 1233), згідно з якими з 2020 рокудля суб’єктів господарювання відмінено обов’язок складати та подавати до контролюючого органу окремий звіт про суми податкових пільг.

Водночас, відповідно до зазначених змін суб’єкти господарювання, що не сплачують податки і збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, мають вести облік сум таких пільг та з 1 січня 2020 року повинні відображати у податковій звітності такі дані:

  • код пільги, найменування пільги згідно з довідником пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються ДПС;
  • сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;
  • строк користування податковою пільгою у звітному періоді – число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгою;
  • сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

У зв’язку з чим виникла необхідність приведення форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2015 року № 636, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 912/27357, у відповідність із зазначеними змінами (далі – Декларація).

Наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2019 р. № 550 «Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2020 р. за № 213/34496, оприлюдненим у Офіційному віснику України 13.03.2020 (Офіційний вісник України, 2020, № 20 (13.03.2020), ст. 770) (далі – наказ № 550), затверджено нову форму Декларації.

Відповідно до норм абзацу другого п.46.6 ст.46 глави 2 розділу ІІ Кодексу якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, чинні до такого визначення.

Отже з урахуванням дати оприлюднення наказу № 550 (березень 2020 року) Декларація за новою формою складається за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення, тобто за другий квартал 2020 року і відповідно має подаватися з 01.07.2020 року.

Граничний строк подання декларації є термін, визначений п. 49.18 ст. 49 Кодексу, а саме для квартальної декларації це 40 календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день з урахуванням строку давності (1095 днів), коли платнику податків можливо подати декларацію, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем з урахуванням строку давності вважається операційний (банківський) день, що настає за таким вихідним або святковим днем.

Особливості заповнення Декларації

Декларація складається з безпосередньо самої декларації та додатку. Додаток є невід’ємною частиною Декларації.

Якщо суб’єкт господарювання є податковим агентом на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Декларація з кількома додатками. Кількість додатків має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, повноваження яких розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких  суб’єкт господарювання є податковим агентом.

Рядок

Колонка

Реквізит

Особливості заповнення

Декларація

1

 

Тип декларації

Обирається тип декларації та ставиться позначка: звітна, звітна нова, уточнююча

2

 

Податковий період:

На відміну від старої форми декларації Декларація надається не наростаючим підсумком (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік), а за звітний квартал

2.1

 

звітний

2.2

 

що уточнюється

3

 

Платник збору

Вказується повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) згідно з реєстраційними документами платника.

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.    

4

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

Порядок заповнення залишається без змін

5

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

Порядок заповнення залишається без змін

6

 

Податкова адреса

Порядок заповнення залишається без змін

7

 

Найменування відповідного контролюючого органу, до якого подається Декларація

Згідно з підпунктом 2681.5.1 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XIІ Кодексу Декларації подаються до відповідних контролюючих органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування (земельної ділянки).

У разі створення об’єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.

8

 

Податкове зобов’язання, що сплачується за квартал 

Не заповнюється

8.1

 

податкове зобов’язання за податковий (звітний) період, усього (сума значень колонки 14 рядка 3) 

Зазначається сума, що дорівнює арифметичній сумі значень колонки 14 рядка 3 всіх додатків

8.2

 

податкове зобов’язання, що уточнюється, до збільшення (сума значень колонки 14 рядка 6)

Зазначається сума, що дорівнює арифметичній сумі значень колонки 14 рядка 6 всіх додатків

8.3

 

податкове зобов’язання, що уточнюється, до зменшення (сума значень колонки 14 рядка 7)

Зазначається сума, що дорівнює арифметичній сумі значень колонки 14 рядка 7 всіх додатків

8.4

 

сума штрафу (сума значень колонки 14 рядка 8)

Зазначається сума, що дорівнює арифметичній сумі значень колонки 14 рядка 8 всіх додатків

8.5

 

сума пені (сума значень колонки 14 рядка 9)

Зазначається сума, що дорівнює арифметичній сумі значень колонки 14 рядка 9 всіх Додатків

9

 

Кількість додатків, поданих з Декларацією

Зазначається кількість додатків арабськими цифрами.

Додаток

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника збору

Заповнюється аналогічно як у Декларації

1

 

Податковий період:

Заповнюється аналогічно як у Декларації

1.1

 

звітний

 

1.2

 

що уточнюється

 

2

 

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування

Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовані об’єкти оподаткування.

У разі створення об’єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об’єднаної територіальної громади. Щодо кожного такого коду за КОАТУУ складається окремий додаток.

3

14

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (сума рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), у т. ч. в розрізі об’єктів оподаткування:

Зазначається сума рядків, що вказані (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

 

3.1

14

відведені земельні ділянки (сума рядків 3.1.1 – 3.1.n , де  n – номер рядка)

Зазначається сума рядків 3.1.1 – 3.1.n , де  n – номер рядка.

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми.

Кількість рядків залежить від кількості земельних ділянок, за які звітує платник збору,  на території одного органу місцевого самоврядування.

3. 1.n

2

Вид об’єкта оподаткування

Зазначається місцезнаходження земельної ділянки

3. 1.n

3

Площа об`єкта оподаткування (кв. м)

Зазначається площа земельної ділянки у кв. метрах.

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

3. 1.n

4

Розмір мінімальної заробітної плати на

01 січня звітного року

Зазначається відповідно до законодавчо встановленого розміру у гривнях.

Має містити ціле цифрове значення

3. 1.n

5

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів

Зазначається загальна кількість днів провадження діяльності за весь звітний період.

Має містити ціле цифрове значення.

3. 1.n

6

Ставка збору

Зазначається згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

Має містити цифрове значення з чотирма знаками після коми

3. 1.n

7, 8

Код, найменування податкової пільги

Кодексом пільги зі збору не передбачені.

Колонки 7–13 заповнюються у Деклараціях у разі надання пільги рішенням органу місцевого самоврядування.

Зазначається код та найменування пільги відповідно до довідника пільг

3.1.n

9

Сума податкової пільги

Зазначається сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою та площі (частини земельної ділянки), на яку пільга поширюється.

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

3.1.n

10, 11

Дата початку та закінчення користування пільгою

Зазначається дата користування пільгою у форматі «дд.мм.рррр». У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду та продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення звітного періоду

3.1.n

12

Сума пільги, використаної за цільовим призначенням (грн, коп.)

Зазначається сума пільги у разі цільового використання пільги/частини пільги (якщо таке цільове призначення визначено, зокрема, рішенням органу місцевого самоврядування).

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

3.1.n

13

площа, на яку поширено пільгу (кв. м)

Якщо пільга поширюється не на всю земельну ділянку, а, наприклад, на окремі місця для паркування, зазначається тільки та площа, на яку поширюється пільга.

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

3.1.n

14

Усього нараховано збору

 

к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6 / 100 – к. 9.

Має містити цифрове значення з двома знаками після коми

3.2

2-14

комунальні гаражі

У цьому підрозділі зазначається інформація по об’єктах оподаткування, які визначені як гаражі.

Рядки 3.2.n заповнюються аналогічно підрозділу 3.1.

3.3

2-14

стоянки

У цьому підрозділі зазначається інформація по об’єктах оподаткування, які визначені як стоянки.

Рядки 3.3.n заповнюються аналогічно підрозділу 3.1.

3.4

2-14

паркінги (будівлі, споруди, їх частини)

У цьому підрозділі зазначається інформація по об’єктах оподаткування, які визначені як паркінги.

Рядки 3.4.n заповнюються аналогічно підрозділу 3.1.

4

14

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 додатка до декларації,  що уточнюється)

Рядки 4 – 9 заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань.

Якщо уточнюється звітний період, у якому Декларація надавалася за «старою» формою (затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2015 року № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору»), то зазначається рядок 3 розділу II тієї Декларації, що уточнюється.

5

14

Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку

Порядок заповнення залишається без змін

6

14

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р. 5 - р. 4), якщо

р. 5 > р. 4

Порядок заповнення залишається без змін

7

14

Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 5), якщо р. 4 > р. 5

Порядок заповнення залишається без змін

8

14

Сума штрафу (р. 6 х 3 % або 5 %)

Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами абзацу третього підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу (якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «звітна», «нова звітна», застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою «уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3 відсотки).

9

14

Сума пені

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу.

Приклади заповнення Декларації додаються.