Новини

Резидент сплачує членські внески нерезиденту: яка ставка податку на прибуток?

23.11.2020 / 17:00

Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток нерезидента операція з виплати резидентом членських внесків нерезиденту?

У разі виплати резидентом членських внесків на користь нерезидента утримується податок у розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних договорів.

Якщо виплата доходу з джерелом його походження з України здійснюється на користь міжнародної організації, яка має імунітет згідно з міжнародними договорами, то такий дохід не підлягає оподаткуванню в Україні.

ЗІР, категорія 102.16