Новини

Судова практика: законодавцем не передбачено обов’язку роботодавця інформувати працівника про зміни у штатному розписі, оскільки після звільнення їх трудові правовідносини припиняються

26.11.2020 / 09:20

Позивач просила встановити факт порушення права на працю у зв’язку з порушенням відповідачем її права на укладення трудового договору при поворотному прийомі на роботу, передбаченого статями 42, 421 КЗпП, та зобов’язати ПАТ укласти з нею трудовий договір у зв’язку з поворотним прийняттям на роботу, а також стягнути з відповідача на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу та моральну шкоду.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що протягом року після звільнення позивача на роботу до ПАТ приймалися працівники, кваліфікація яких могла бути аналогічною тій, що наявна у позивача. Отже, право позивача на поворотне прийняття на роботу було порушено з моменту прийняття на роботу особи, кваліфікація якої є аналогічною щодо посади, яку займала позивач до звільнення, а тому суд вважав за необхідне зобов’язати відповідача укласти з позивачем трудовий договір, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу та моральну шкоду, завдану порушенням трудових прав позивача.

Верховний Суд погодився, що працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Але, вирішуючи спір, суд апеляційної інстанції не перевірив, чи зверталася позивач протягом року з дня звільнення до відповідача з приводу прийняття на роботу.

Крім того, вказуючи на обов’язок роботодавця проінформувати раніше звільненого на підставі частини першої ст. 40 КЗпП працівника про появу вакансій аналогічної кваліфікації із запропонуванням укласти трудовий договір, апеляційний суд не зазначив норму законодавства, якою такий обов’язок передбачено після звільнення працівника. На думку Суду, законодавцем не передбачено обов’язку роботодавця інформувати працівника про зміни у штатному розписі, оскільки після звільнення між колишнім роботодавцем та працівником припиняються трудові правовідносини, які існували до моменту звільнення.

Також суд апеляційної інстанції не перевірив, чи справді відповідач здійснював прийом на роботу працівників аналогічної кваліфікації, яка б відповідала кваліфікації позивача, або ж на посаду, рівнозначну тій, яку займала позивач до звільнення.

/постанова ВС від 08.05.2019 р. у справі № 335/1896/15-ц/