Новини

Судова практика: трудовий договір, що був укладений до настання певної події, вважається укладеним на певний строк, а настання обумовленої події є підставою для припинення такого договору

27.11.2020 / 09:20

Тлумачення ст. 23 КЗпП дозволили Верховному Суду дійти висновку, що характер цієї роботи означає, що вона не виконується постійно (наприклад, сезонні роботи). Умови виконання роботи визначають конкретні умови її виконання, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін (наприклад, коли для виконання роботи вже прийнятий на роботу працівник, але він протягом певного періоду не може виконувати свої трудові обов’язки).

Під час укладення трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється за погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівника з відпустки по догляду за дитиною тощо). Строк, на який працівник приймається на роботу, обов’язково має бути зазначений у наказі про прийняття на роботу, інакше вважатиметься, що працівник прийнятий на роботу за безстроковим трудовим договором.

Частиною другою ст. 391 КЗпП встановлено, що трудові договори, що були переукладені один чи кілька разів, вважаються такими, що укладені на невизначений строк за винятком випадків, передбачених частиною другою ст. 23 КЗпП.

Отже, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, встановив, що строковий трудовий договір з позивачем укладено за його бажанням та з урахуванням його інтересів і на зазначений ним у заяві строк, обґрунтовано виходив з того, що відповідач під час звільнення позивача з роботи діяв відповідно до наведених законодавчих норм. У зв’язку із закінченням опалювального сезону 2015 — 2016 рр. дія строкового трудового договору, укладеного з позивачем на цей період, закінчилась.

/постанова ВС від 13.11.2019 р. у справі № 522/7888/16-ц/